Online dialoogsessie voor inwoners over duurzame energie

Wat vindt u als inwoner belangrijk bij het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek? Denk mee over de keuzes die de regio Achterhoek hierover moet maken! Meld u aan voor één van de online dialoogsessies op woensdag 10 februari of donderdag 11 februari 2021 van 19.30 tot 21.30 uur.

Meer over de dialoogsessie

Windmolens of zonneparken? Wellicht allebei? Verspreid over de Achterhoek of in clusters? Eigendom van bewoners of van ontwikkelaars? Leefbaarheid en landschap? Zomaar wat vragen en dilemma’s, waarover we met u in gesprek willen in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Want net als in de rest van Nederland, moeten we ook in de Achterhoek verder aan de slag met de opwekking van duurzame energie.
 
Open met elkaar in dialoog. Visies en meningen uitwisselen. En voldoende gelegenheid om vragen te stellen of zorgen te delen. Dat is het doel van deze twee bijeenkomsten, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Let wel: deze online sessies gaan vooral over uitgangspunten van de regionale aanpak. Niet over actuele lokale projecten of exacte locaties van windturbines en zonneparken in uw gemeente. Dat volgt later in de tijd. De sessie is alleen bedoeld voor (individuele) inwoners. Meer informatie en aanmelden:
www.res-achterhoek.nl/inwoners

PS. Attendeer ook uw familie, vrienden, buren en kennissen op deze sessie.

Meer over de Regionale Energiestrategie (RES)

Hoeveel energie hebben we in de toekomst nodig? En hoeveel daarvan kunnen we in de eigen regio duurzaam opwekken? Welke mix van duurzame energiemogelijkheden is het meest geschikt? En waar gaan we dat realiseren? Op regionaal niveau wordt in de Achterhoek gewerkt aan antwoorden op deze vragen, die in RES komen te staan. Een ingewikkelde opgave om ook in onze regio invulling te geven aan het landelijke Klimaatakkoord. De RES-partners (gemeenten, provincie, waterschap en de netbeheerder) werken hierbij samen met diverse belanghebbenden, waaronder inwoners.

Online dialoogsessie voor inwoners over duurzame energie