Ons water kleurt goud

Door alle beperkingen rond corona is heel Winterswijk aan het wandelen geslagen. We zien heel veel foto’s voorbij komen. Prachtige beelden met water in de hoofdrol. Winterswijk ligt niet aan zee, maar het beschikt wel over ontzettend veel bergruimte voor hemelwater. Dagelijks werken we aan leidingen en goten (waterketen) en aan hemelwater en natuur (watersysteem). De waterketen en het watersysteem zorgen dat de cirkel altijd in beweging is.

Droogte

Door de toenemende droge zomers daalt de bodem in verschillende delen van het land veel sneller dan gedacht. In 2016 schatte het planbureau voor de leefomgeving deze verzakkingsschade op 2 tot 6 miljard euro voor de komende dertig jaar. Ondanks de vele regen in de afgelopen periode is de bodem nog niet voldoende aangevuld, want we willen een buffer opbouwen voor drogere tijden. Wadi’s, stuwen, (retentie)vijvers en kronkelende watergangen gebruiken we om meer water te bergen.

Ons water kleurt goud
Op de foto ziet u prachtige beelden met water in de hoofdrol

Stuwen

Deze waterbouwkundige kunstwerken in beken en waterlopen plaatsen we om water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden. Zo voorkomen we dat deze gebieden verdrogen, en dat lager gelegen gebieden overstromen. Met regelbare stuwen kunnen landerijen en akkers beter worden betreden met zware landbouwmachines, om te kunnen zaaien en oogsten. Een ander voordeel is dat we hierdoor in het groeiseizoen niet zo snel moeten beregenen.

Natuurlijk proces

Schuimmassa is een natuurlijk proces. Dit ontstaat bij groot verval bij onder andere onze stuwen, en betekent niet direct een illegale lozing of een foutaansluiting. Door naast stuwen ook bochten in de watergangen aan te brengen, halen we de stroomsnelheid er uit. Het water krijgt meer tijd om plaatselijk door te dringen in de grond, en stroomt minder snel naar lager gelegen gebieden.

Energie opwekken

Door de regen van de afgelopen periode draait Watermolen Den Helder ook weer. De in 2016 gerenoveerde watermolen wekt nu stroom op voor het naastgelegen restaurant. Het waterrad draait op het moment van voldoende waterafvoer gemeten bij de stuwklep. Dan gaat er automatisch een schuif omhoog zodat het water langs het metalen rad stroomt. Dit metalen rad zorgt voor de aandrijving. Het houten rad is verbonden met de as die door de generator loopt. Dit houten rad wordt dus niet door water aangedreven, maar is geplaatst vanwege de historische waarde, en draait dus voor de sier mee.