Politiek forum

Op 4 februari 2021 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur.

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid. De agenda voor het politiek forum van 4 februari 2021 is gewijzigd. De informatieve sessie over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vervalt.

Tijdens het politiek forum van 4 februari komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Locatiekeuze bedrijventerrein (informatief)
    19.30 – 20.30 uur
  • Park Achterhoek / Stadstuinbouw (informatief)
    20.45 – 22.00 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt het live volgen op internet via www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. Hier leest u op de agenda betrekking hebbende stukken.