Politiek forum 7 januari 2021

Op 7 januari 2021 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur.

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 7 januari komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Update uitvoeringsagenda duurzaamheid (informatief) van 19.30 tot 20.30 uur
  • Klimaatadaptatie: stresstestresultaten en doorkijk (informatief) van 20.45 tot 21.45 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.