Het jaar 2020 in beeld

Op dinsdag 25 mei stelde het college van burgemeester en wethouders de jaarrekening 2020 vast. Deze wordt op donderdag 24 juni ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. In de ‘Jaarrekening in Beeld’ leest u in verkorte weergave waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden.

In de uitgebreide jaarstukken over 2020 geven we een completer beeld. Daar geven we ook weer waar ons geld vandaan is gekomen en waar het aan is uitgegeven. U vindt de stukken op onze website onder agendapunt 7 van de vergadering van de algemene raadscommissie op donderdag 10 juni.

Besluitvorming gemeenteraad

-    Op donderdag 10 juni worden de jaarstukken in de raadscommissie behandeld. Aanvang 19:30 uur.
-    Op donderdag 24 juni besluit de gemeenteraad over de jaarstukken. Aanvang vergadering 19:30 uur.

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden digitaal plaats. U kunt deze via een live-uitzending volgen.

Afbeelding jaarrekening

Klik op bovenstaande afbeelding om de 'Jaarrekening in Beeld' (.pdf 8.85 mb) te openen.