23 maart: dialoogsessie voor inwoners over duurzame energie

Wat vindt u als inwoner belangrijk bij het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek? Net als in de rest van Nederland, moeten we ook in onze regio aan de slag met het opwekken van duurzame energie met zon en wind. De eerste stappen zijn gezet. Denk mee over de keuzes die de Achterhoek moet maken voor de volgende stap! Meld u aan voor de online dialoogsessies voor inwoners op dinsdag 23 maart 2021 van 19.30 tot 21.30 uur.

Meer over de dialoogsessie

Windmolens of zonneparken? Wellicht allebei? Verspreid over de Achterhoek of in clusters? Eigendom van bewoners of van ontwikkelaars? Leefbaarheid en landschap? Deze vragen en dilemma’s kwamen aan bod tijdens eerdere. De reacties en standpunten uit deze sessie zijn uitgewerkt tot mogelijk denkrichtingen. Graag maken we nu met u de verdiepingsslag: wat zijn de voor- en nadelen en belemmeringen van deze denkrichtingen? We gaan we open met elkaar in dialoog. De resultaten van de sessie zijn medebepalend voor het voorkeursalternatief dat uitgewerkt wordt in de RES 1.0 en aan volksvertegenwoordigers wordt voorgelegd ter besluitvorming.
 
Let wel: deze online sessie gaat over de regionale aanpak. Niet over lokale projecten of exacte locaties van windturbines en zonneparken in uw gemeente. Dat volgt later in de tijd. De sessie op 23 maart is alleen bedoeld voor (individuele) inwoners. Meer informatie en aanmelden: www.res-achterhoek.nl/inwoners.

Meer over de Regionale Energiestrategie (RES)

Hoeveel energie hebben we in de toekomst nodig? En hoeveel daarvan kunnen we in de eigen regio duurzaam opwekken? Welke mix van duurzame energiemogelijkheden is het meest geschikt? En waar gaan we dat realiseren? Op regionaal niveau wordt in de Achterhoek gewerkt aan antwoorden op deze vragen, die in de RES komen te staan. Een ingewikkelde opgave om ook in onze regio invulling te geven aan het landelijke Klimaatakkoord. De RES-partners (gemeenten, provincie, waterschap en de netbeheerder) werken hierbij samen met diverse belanghebbenden, waaronder inwoners. Meer op www.res-achterhoek.nl.

RES_Socials_Online inwonerssessie-Twitter