Gemeente verstrekt leningen aan Winterswijkse ondernemers

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk ligt, verstrekt de gemeente leningen aan Winterswijkse ondernemers die getroffen worden door de Covid-19 crisis. Dit voorstel legt het college voor aan de gemeenteraad. Tijdens een ingelaste raadsvergadering op 11 maart 2021 zal de gemeenteraad een besluit nemen.

In een brandbrief aan de gemeente geven de ABH City-vereniging, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk en de Marktvereniging aan dat de verlenging van de lockdown ernstige gevolgen heeft voor veel ondernemers. Ook het college ziet de ernst van de situatie in. Het mag niet zo zijn dat dit de genadeklap wordt voor ondernemers in het centrum. Wethouder Tannemaat: “Een krachtig winkelcentrum met een gevarieerd aanbod is essentieel voor Winterswijk als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Het college wil niet lijdzaam toekijken hoe alles wat samen is opgebouwd in elkaar stort”.

Renteloze leningen

Bestuurlijke contacten met ondernemers leveren een divers beeld op van de behoeften die er zijn. Wethouder Klein Gunnewiek: “De behoeften zijn verschillend, maar waar het in alle gevallen op neerkomt is liquiditeit. Bedrijven hebben geld nodig om de komende maanden door te komen zodat ze daarna hun bedrijf weer kunnen voortzetten”. Om die reden wordt de gemeenteraad voorgesteld renteloze leningen te verstrekken aan Winterswijkse ondernemers die door de gevolgen van de Covid-19 crisis getroffen zijn en op peildatum 2 januari 2021 verplicht gesloten zaten. Voor de leningen geldt een minimum van €250 en een maximumbedrag van €20.000.

Uitvoering door drie Winterswijkers

Het college stelt de gemeenteraad voor om de uitvoering grotendeels te beleggen bij drie deskundige en onafhankelijke personen uit de Winterswijkse samenleving. Zij moeten verstand en gevoel hebben voor ondernemen, toegankelijk zijn voor ondernemers en beschikbaar zijn in de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend. Die periode loopt van 15 maart 2021 tot 1 juli 2021. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als het totaal beschikbare krediet besteed is, worden aanvragen die daarna binnenkomen afgewezen. Het college vraagt de raad een krediet van maximaal €500.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van de leningen ten laste van het Crisis- en herstelbudget.

Besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 11 maart 2021 na afloop van de algemene commissievergadering. De extra raadsvergadering zal niet eerder dan 21.30 uur starten.

Balie gemeentekantoor