Herinnering: Enquête Keurmerk Veilig Buitengebied

Heeft u de enquête over de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied al ingevuld? Dit kan nog tot 4 april 2021!

Bewoners en ondernemers in het buitengebied hebben half februari een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête over veiligheid in het buitengebied. Wij hebben al veel waardevolle reacties ontvangen. Heeft u de enqu^te nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog! De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan en de leefbaarheid te behouden en waar nodig te verbeteren. Daarom is uw hulp voor ons belangrijk.

Heeft u vragen over de enquête of loopt u tegen problemen aan bij het invullen, dan helpen wij u graag. U kunt contact opnemen met Team Handhaving, bereikbaar via handhaving@winterswijk.nl of telefoonnummer 0543 543 543.