Politiek forum

Op 1 april 2021 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 1 april komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Op weg naar energieneutraliteit in 2030 (informatief) van 19.30 tot 20.45 uur
  • Plan van aanpak herstart cultuurkwartier (richtinggevend) van 21.00 tot 22.00 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’
Hier leest u op de agenda betrekking hebbende stukken.