Informatieavond beleid en beheer onverharde wegen

De gemeente Winterswijk is bezig met het opstellen van een beleids- en beheerplan voor de onverharde wegen die zij in beheer heeft.

Beleids- en beheerplan onverharde wegen

Onverharde wegen hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde en zijn door hun specifieke karakter van grote waarde voor het landschap. Daarnaast zijn ze ook van belang voor de ontsluiting van de woningen, bedrijven en (landbouw)percelen. Ze vragen om multifunctioneel onderhoud, waarbij belangen als het landschappelijke karakter, bereikbaarheid, comfort en veiligheid tegen elkaar afgewogen moeten worden. Om dit goed te regelen, stellen we een beleids- en beheerplan voor de onverharde wegen op.  

Digitale bijeenkomst

We nodigen u uit om op dinsdag 1 juni om vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst bij te wonen. Wij vertellen u dan meer over het beleids- en beheerplan en welke stappen we tot nu toe hebben gezet. We horen dan ook graag uw mening. Daarnaast is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen en ons suggesties mee te geven.

Aanmelden

Om de digitale bijeenkomst bij te wonen, moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan door voor 1 juni een e-mail te sturen naar meldingenbor@winterswijk.nl
U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een link met inloggegevens om de sessie bij te wonen.