Zorg of hulp voor uw naaste

Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken.

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente waar u hulp  bij nodig heeft en wat u hiermee wilt bereiken. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u wat u wilt bereiken, welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

U kunt met al uw vragen over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden weer terecht bij de Post aan de Balinkesstraat 4. Een bezoek is mogelijk tijdens de spreekuren op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak met ons maken. Neemt u dan telefonisch contact op via nummer (0543) 543 960 of via e-mailadres depost@winterswijk.nl.

We houden de coronamaatregelen in stand

Wij dragen zorg voor elkaar en ook voor onze bezoekers. Daarom houden we de volgende coronamaatregelen in stand:

  • We houden anderhalve meter afstand van elkaar
  • Onze spreekkamers behouden de tussenschotten
  • We geven bezoekers geen hand, maar heten u natuurlijk van harte welkom
  • We ontsmetten onze handen en ruimtes