Gemeente Winterswijk investeert in de toekomst

Op dinsdag 28 september presenteerde het college van burgemeester en wethouders de begroting 2022-2025. Deze begroting staat in het teken van investeringen in de Winterswijkse toekomst. Met geld voor onder andere WoooW (Cultuurkwartier), onderwijshuisvesting, goede en betaalbare zorg, bedrijventerreinen, woningen en duurzaamheid blijft Winterswijk ook in de toekomst aantrekkelijk voor inwoners, organisaties en bezoekers.

In de ‘Begroting in Beeld leest u een samenvatting van onze plannen voor 2022. Ook ziet u waar we het geld aan uitgeven en waar het geld vandaan komt. De cirkeldiagrammen geven dit schematisch weer. In de volledige begroting 2022-2025 geven we een completer beeld. De volledige begroting en bijbehorende stukken vindt u in de agenda van de raadsvergadering op donderdag 26 oktober.

Besluitvorming gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2022-2025 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie op donderdag 14 oktober kunt u uw mening geven over de begroting. Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken? Meldt u zich dan aan via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543. De raadscommissie start donderdag 14 oktober om 19:30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor. Deze vergadering is enkel fysiek bij te wonen.

De politieke discussie vindt vervolgens plaats tijdens de raadsvergadering op 26 en 28 oktober, dan neemt de raad een besluit over de begroting. Tijdens deze avonden is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting. Beide vergaderingen starten om 19.30 uur in het Raadhuis. U kunt deze twee bijeenkomsten volgen via een live-uitzending.

Klik op onderstaande afbeelding om de 'Begroting in Beeld' (.pdf 7.95 mb) te openen.

Begroting-afbeelding website