De gemeente is hét startpunt voor vragen over werk en inkomen

Inwoners met vragen over werk en inkomen kunnen deze vanaf 1 oktober 2021 stellen aan de gemeente. Nu al is het sociaal team van de gemeente de ingang voor vragen op het gebied van Wmo, huishoudelijke hulp, Jeugdhulp en andere vormen van ondersteuning. Daar komt straks werk en inkomen bij.

“Onze gemeente staat vanaf nu centraal voor alle vragen van inwoners over werk en inkomen. Deze nieuwe werkwijze biedt echt voordelen voor onze inwoners. Ik ben dan ook blij dat we deze aanpak samen met de gemeenten Oost Gelre en Berkelland hebben gerealiseerd.”, legt wethouder Henk Jan Tannemaat uit.

“De gemeente wordt dus hét startpunt voor vragen”, zegt Nadja Berendsen van de gemeente Oost Gelre. De nieuwe werkwijze wordt ingevoerd in zowel de gemeente Oost Gelre als de gemeenten Berkelland en Winterswijk. “Het grote voordeel is dat de inwoner niet voor de ene vraag op de ene plek hoeft te zijn en voor de andere vraag op de andere plek.”

SDOA als volgende stap

Tot nu toe is de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) de ingang voor vragen over werk en inkomen. “SDOA blijft wel de plek voor verdere ondersteuning op het gebied van participatie, en werk en inkomen”, laat Ingeborg Aalbers weten. Zij is inkomensconsulent bij SDOA. “Maar dat is dan de volgende stap. Een inwoner die nog geen ondersteuning krijgt vanuit SDOA, komt straks eerst bij de gemeente en kan daar zijn of haar hele verhaal doen. Het voordeel van een ingang via de gemeente is dat als er meer dan alleen werk of inkomen speelt, de andere punten ook meteen opgepakt kunnen worden.”

Altijd een antwoord

De gemeente is telefonisch, per e-mail en natuurlijk fysiek bereikbaar. Vaak is het kennismakingsgesprek nog dezelfde dag mogelijk. Nadja Berendsen: “Al bij dit eerste gesprek kijken we naar oplossingen. Wat kan de inwoner zelf of met hulp uit de eigen omgeving? En ook: welk resultaat wil de inwoner bereiken? Zit een inwoner zonder inkomen, dan legt de medewerker van het sociaal team contact met de inkomensconsulent bij SDOA. Heeft de inwoner ook hulp nodig bij het oplossen van schulden? Dan kan schuldhulp de oplossing zijn. En zijn er uitdagingen in het gezin van de inwoner waarvoor het zinvol is om de Jeugdconsulent te betrekken of de Wmo-consulent? Dan zorgen we daar ook voor. We kijken dus samen met de inwoner wat de beste route is voor zijn of haar vraag of probleem. De inwoner vertrekt altijd met een antwoord.”

Kortere lijntjes

Ingeborg Aalbers: “Inwoners weten hierdoor altijd waar ze aan toe zijn. Als iemand na het eerste contact met de gemeente bij mij komt voor een uitkering, dan hoeft een inwoner niet weer opnieuw zijn of haar verhaal te vertellen. Die informatie is namelijk al bekend en ook is bekend welke andere professionals vanuit de gemeente bij deze inwoner betrokken zijn. Door deze werkwijze zijn de lijntjes kort en kunnen we makkelijker gezamenlijk werken aan de beste oplossing voor de inwoner. Deze samenwerking bevordert de kwaliteit van de dienstverlening.”   

Vragen?

Voor vragen over werk en inkomen of meer informatie is het Sociaal Team de Post bereikbaar (0543) 543 960.

Al klant bij SDOA?

Inwoners die al ondersteuning krijgen vanuit de Sociale Dienst Oost-Achterhoek (SDOA), hoeven met hun vragen niet eerst contact op te nemen met de gemeente. Ze kunnen rechtstreeks hun contactpersoon benaderen.