Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente registreert persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats in de Basisregistratie Personen (BRP). We gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Wist u, dat u ons ook kunt vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde instanties geheim te houden?


Verschillende organisaties gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun taken. Denk maar aan de belastingdienst, de Rijksoverheid,  de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds. De gemeente is verplicht om informatie aan deze instanties door te geven.

Er zijn ook instanties die we niet verplicht hoeven te informeren. U kunt ons vragen om uw gegevens uit de BRP voor deze instanties geheim te houden. Deze geheimhouding kunt u aanvragen voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar.   

Geheimhouding voor welke instanties?

Als u geheimhouding aanvraagt, geven wij uw gegevens niet door aan:

  • sport- en muziekverenigingen (of andere niet-commerciële instellingen);
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren (vooraf maken we wel een belangenafweging).

Deze geheimhouding blijft ook van kracht als u verhuist. U kunt de geheimhouding op ieder moment zelf weer opheffen.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens uit de BRP bovendien nooit door aan particulieren of commerciële instellingen.

Hoe vraagt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aan?

U kunt op drie manieren een verzoek tot geheimhouding bij ons indienen: via onze website (met uw DigiD), per brief of aan de balie van ons gemeentekantoor. Wij werken op afspraak. Uw afspraak regelt u via onze website of bel (0543) 543 543. U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven. Op onze website vindt u meer informatie over (het aanvragen of opheffen van) geheimhouding van uw persoonsgegevens.