2020

 • College wil invoering ja / ja sticker op 1 september 2021

  23 september 2020

  Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de ja/ja sticker in te voeren in Winterswijk. Dat betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een ja/ja sticker op de brievenbus hebben. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

 • College stelt nieuwe woonvisie 2020-2025 vast

  16 september 2020

  De gemeente Winterswijk heeft een nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode 2020-2025. De titel ‘Passend en duurzaam wonen in Winterswijk’ geeft in één zin weer waarop de visie is gericht: een passende en duurzame woning voor alle inwoners. Met een accent op starters en jonge gezinnen, want doorstroming op de woningmarkt is belangrijk. Het college van burgemeester en wethouders legt deze woonvisie nu voor aan de gemeenteraad.

 • Gemeente wil meer aandacht voor geologische rijkdom van Winterswijk

  27 augustus 2020

  De gemeente Winterswijk heeft nieuw beleid opgesteld om de bijzondere geologische kwaliteiten van Winterswijk beter voor het voetlicht te brengen. Het college van burgemeester en wethouders legt de nieuwe beleidsnota nu voor aan de gemeenteraad.

 • Centrum Duurzaam Winterswijk weer open

  26 augustus 2020

  Op dinsdag 1 september, Duurzame Dinsdag, gaat het Centrum Duurzaam Winterswijk weer open voor publiek. Inwoners kunnen iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen voor informatie over duurzaamheid. Ze kunnen bij het centrum terecht met bijvoorbeeld vragen over energie besparen, het duurzaam opwekken van energie, meer comfort in huis en beschikbare subsidies en regelingen.

 • Winterswijkers tevreden over uitvoering Wmo en jeugdhulp

  21 juli 2020

  Adviesbureau BMC heeft in opdracht van Winterswijk en vijf andere Achterhoekse gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de toegang tot de hulp, kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

 • Geen evenementen tijdens volksfeestweekend in Winterswijk

  14 juli 2020

  Het Winterswijkse Volksfeest gaat dit jaar definitief niet door vanwege het coronavirus. Dat hebben de gemeente Winterswijk en de Vereeniging Volksfeest Winterswijk in goed overleg besloten. De gemeente staat in het volksfeestweekend ook geen alternatieve evenementen toe in de openbare ruimte.

 • Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

  02 juli 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Tuunterveld als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

 • Tegel ruilen voor een gratis plant

  02 juli 2020

  De gemeente Winterswijk nodigt inwoners graag uit om samen een eerste stap te zetten naar het vergroenen van wijken en buurten. Dit doen ook andere gemeenten onder de naam ‘Operatie Steenbreek’. Op zaterdag 11 juli 2020 is de eerste actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Inwoners kunnen op deze dag een tegel of twee klinkers uit eigen tuin inleveren voor een gratis plant.

 • Al ruim 300 aanmeldingen voor de inkoopactie van isolatiemaatregelen en zonnepanelen

  02 juli 2020

  Op 10 juni 2020 is in Winterswijk een grootschalige inkoopactie gestart voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Met deze actie helpt de gemeente ruim achtduizend woningeigenaren maatregelen te treffen die de energierekening verlagen.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 18 en 25 juni 2020

  28 juni 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni de volgende besluiten genomen.

 • Regio Achterhoek: Samen d’ran voor duurzame energie

  17 juni 2020

  Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten hierover op 30 juni a.s. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat de 30 regio’s in Nederland in 2030 samen 35 TWh per jaar aan grootschalig duurzame energie moeten produceren. De Achterhoek benut de RES voor regionale, provinciale en landelijke energie-ambities.

 • AKWA en Onderzoekcentrum B-WARE starten onderzoek kleiput

  16 juni 2020

  AKWA (Aquatisch Kenniscentrum Wageningen) en Onderzoekcentrum B-WARE hebben opdracht gekregen om de huidige status van de kleiput én de nog geplande, inrichtingsplannen te toetsen op het behalen van de natuurdoelstellingen van de plas. De aanpak bestaat uit twee fasen: fase 1 een verkenning en fase 2 een concrete uitwerking en advies. Voor fase 1 is opdracht gegeven en deze start deze maand.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 28 mei 2020

  29 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 mei de volgende besluiten genomen.

 • Leerlingen GKC op onderzoek in wijk De Pas

  28 mei 2020

  Het Gerrit Komrij College (GKC) wil meer projectmatig met leerlingen gaan werken. Samen met de gemeente Winterswijk is de school daarom gestart met het project ‘Leren in De Pas’. Leerlingen van het GKC gaan in dit project onderzoeken hoe ze de wijk De Pas toekomstbestendig kunnen maken op sociaal gebied, ruimtelijke inrichting en verduurzaming.

 • Tijdelijke verplaatsing zaterdagmarkt in Winterswijk

  27 mei 2020

  Winterswijk – De Winterswijkse zaterdagmarkt wordt tijdelijk verplaatst naar de omgeving Spoorstraat en Roelvinkstraat. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen, omdat er vanwege de coronamaatregelen op de Markt extra ruimte nodig is voor de horeca en het winkelend publiek.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 14 mei 2020

  18 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 14 mei een extra raadsvergadering gehouden. Deze vergadering stond geheel in het teken van het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 23 april 2020

  12 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 april de volgende besluiten genomen.

 • Bomen geplant op Winterswijkse schoolpleinen

  23 april 2020

  Op dinsdag 21 april zijn er op verschillende Winterswijkse schoolpleinen bomen geplant. Deze bomen waren eigenlijk bedoeld voor de Nationale Boomplantdag op 18 maart die de gemeente samen met de scholen wilde vieren. Door de coronacrisis ging deze dag niet door. Langer wachten totdat de scholen weer open zijn, was helaas niet mogelijk omdat het plantseizoen bijna voorbij is.

 • Koninklijke onderscheiding voor zestien Winterswijkers

  26 mei 2020

  De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Winterswijk een recordaantal Koninklijke onderscheidingen opgeleverd. Maar liefst zestien inwoners krijgen een lintje voor hun bijzondere verdiensten. Veertien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Digitale informatieavond over zonnepark Masterveldweg

  23 april 2020

  Op woensdagavond 29 april organiseren de gemeente Winterswijk en ontwikkelaar Solarcentury een digitale informatieavond over het plan voor de ontwikkeling van een zonnepark aan de Masterveldweg in Winterswijk Huppel.

 • Achterhoekse gemeenten komen zorgaanbieders tijdens coronacrisis tegemoet

  06 april 2020

  Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Ook zorgaanbieders hebben te maken gekregen met een hele nieuwe werkelijkheid. Hun allergrootste belang is de continuïteit van de zorg voor hun cliënten. In de Achterhoek komen de gemeenten zorgaanbieders zoveel als mogelijk tegemoet. Deze week hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders hiertoe een aantal belangrijke besluiten genomen.

 • Vier vogelsoorten live te volgen in Winterswijkse nestkasten

  31 maart 2020

  De kerkuil, de steenuil, de gekraagde roodstaart en de kauw zijn dit voorjaar te volgen via webcams rond en in de nestkasten. Deze nestkasten hangen op verschillende plekken in de gemeente Winterswijk. Op de website Duurzaam Winterswijk kunt u 24/7 live meekijken in de nestkasten van deze vogels.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 27 maart 2020

  27 maart 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van vrijdag 27 maart de volgende besluiten genomen.

 • Winterswijk steunt oproep om 500 vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen

  26 maart 2020

  Het college van burgemeester en wethouders spoort het kabinet aan om 500 vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen.

 • College geeft groen licht voor zonnepark Arrisveld

  24 maart 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2020 een vergunning verleend voor de realisatie van het zonnepark op Arrisveld.

 • College brengt ontwerpbestemmingsplan DAV-terrein in procedure

  24 maart 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor het DAV-terrein aan de Wooldseweg in Winterswijk.

 • Koninklijke onderscheiding Arjan Bentsink

  05 maart 2020

  Arjan Bentsink (48) uit Winterswijk is op vrijdag 6 maart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding met name vanwege zijn jarenlange inzet voor Muziekvereniging Excelsior Winterswijk.

 • Winterswijk beste kleine fietsgemeente van Nederland

  28 februari 2020

  De gemeente Winterswijk is door de Fietsersbond uitgeroepen tot beste kleine gemeente in de verkiezing van Fietsstad 2020. Dat is vandaag, vrijdag 28 februari 2020, bekend gemaakt in de Utrechtse Jaarbeurs. Winterswijk werd geen winnaar van de titel Fietsstad, die eer ging naar Veenendaal.

 • Gemeenteraad krijgt verschillende opties voor beveiliging spoorwegovergang Greversweg

  18 februari 2020

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad verschillende alternatieven aan voor de beveiliging van de spoorwegovergang Greversweg.

 • Wethouder Aalderink legt functie per direct neer

  11 februari 2020

  Wethouder Wim Aalderink (61) heeft om gezondheidsredenen besloten zijn functie per direct neer te leggen.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 20 februari 2020

  21 februari 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 20 februari de volgende besluiten genomen.

 • Onderscheiding voor Naomi van Nuenen na heldendaad

  04 februari 2020

  Naomi van Nuenen (10) uit Winterswijk heeft vrijdag een onderscheiding van de Stichting Carnegie Heldenfonds gekregen. In januari vorig jaar redde zij haar moeder na een zware epilepsieaanval in het centrum van Winterswijk.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 30 januari 2020

  30 januari 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 30 januari de volgende besluiten genomen.

 • Gemeente Winterswijk gaat door met plan Park Achterhoek

  29 januari 2020

  Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk hervat de ontwikkeling van Park Achterhoek nabij Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Wel wordt het gezondheidspark een stuk kleiner door de komst van het logistiek centrum van vrijetijdsmarkt Obelink.

 • Winterswijk viert 75 jaar vrede en vrijheid

  29 januari 2020

  Op 31 maart is het 75 jaar geleden dat Winterswijk werd bevrijd. Vanaf die datum wordt er in de gemeente Winterswijk een groot aantal activiteiten georganiseerd rondom het thema 75 jaar vrede en vrijheid.

 • Winnares tekenwedstrijd Duurzaam Winterswijk

  23 januari 2020

  Nikki Nijenhuis uit Winterswijk-Kotten is de winnares van de tekenwedstrijd Duurzaam Winterswijk. Maandag 20 januari heeft ze de prijs, een Waka Waka powerbank en zaklamp op zonne-energie, in ontvangst genomen.

 • Onthulling Holocaustmonument Levenslicht in Winterswijk

  15 januari 2020

  Op zondag 26 januari onthult burgemeester Joris Bengevoord het tijdelijke lichtmonument Levenslicht ter nagedachtenis aan de Holocaust. De onthulling vindt plaats om 19.30 uur bij het herdenkingsmonument op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Alle inwoners van Winterswijk zijn hierbij van harte welkom.

 • Koffiebranderij Hesselink winnaar 100% Winterswijk Trofee

  06 januari 2020

  Koffiebranderij Hesselink heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Winterswijk de 100% Winterswijk Trofee 2019 gekregen.

 • Meer lokale ondernemers bij inkoopactie duurzaamheid

  17 juli 2020

  Duurzaamheid is een belangrijke opgave van de gemeente Winterswijk. Met het project ‘Winst uit je woning’ halen eigenaren meer uit hun woning door energiebesparing. Ruim 300 huishoudens deden een aanvraag.

 • Inwoner centraal in één verordening Sociaal Domein

  23 juli 2020

  Binnen het Sociaal Domein wil de gemeente Winterswijk dát doen wat de inwoner echt nodig heeft en verder helpt. Om dat te bereiken, is gewerkt aan één verordening voor het hele Sociaal Domein. Zo wordt ondersteuning beter afgestemd en zet dit college een stap richting één gezin, één plan. Als de gemeenteraad instemt, treedt deze verordening 1 januari 2021 in werking.