College geeft groen licht voor zonnepark Arrisveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2020 een vergunning verleend voor de realisatie van het zonnepark op Arrisveld.

De stichting Vicarie Sancti Nicolai is eigenaar van het landgoed De Batenborgh in Winterswijk. Om de exploitatie van het landgoed en de stichting te verbeteren en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen heeft de stichting de samenwerking gezocht met Solarcentury voor de realisatie van een zonnepark op 7,2 hectare landbouwgrond op Arrisveld.

In januari 2019 is Solarcentury gestart met dit project. In drie plenaire bijeenkomsten en diverse een-op-een gesprekken met omwonenden  is het zonnepark ontworpen. Daarbij is aan veel wensen van de omwonenden voldaan. Helaas is het niet gelukt om aan alle verwachtingen tegemoet te komen.

Na een intensief ontwerp- en participatieproces van ruim 14 maanden heeft het college besloten Solarcentury de vergunning te verlenen voor de realisatie van het zonnepark. Wethouder Tineke Zomer is er blij mee: “Onze doelstelling is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we veel energie moeten gaan besparen en vervolgens alle energie die we in 2030 nog verbruiken voor apparaten, verlichting en verwarming van inwoners, instellingen en bedrijven in Winterswijk duurzaam moeten opwekken. Met dit zonnepark zetten wij een hele belangrijke stap om deze ambitie te realiseren. We hebben deze zonneparken hard nodig, want met alleen zonnepanelen op daken gaan we het niet redden.”

Beleidskader zonneparken
De gemeenteraad van  Winterswijk heeft op 20 december 2018 een beleidskader zonneparken en zonnevelden vastgesteld. Hierin staan de regels voor een sociaal en ruimtelijk ingepast zonnepark.
Op Arrisveld komt niet alleen een goed ingepast zonnepark. Er is samen met de omwonenden en belanghebbenden gekeken naar mogelijkheden voor financiële participatie en extra maatschappelijke meerwaarde.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een combinatie van maatregelen. Omwonenden kunnen korting krijgen op de aankoop van zonnepanelen en een bijdrage in een Energiefonds van minimaal € 60.000 en maximaal € 120.000 over 15 jaar. Omwonenden en inwoners van Winterswijk kunnen door de aankoop van obligaties voor 25% mede-eigenaar worden van het zonnepark. Het rendement ligt tussen de 2,5 en 4,5%. Door een prijs van € 25 per obligatie en geen startkosten is deze vorm voor iedereen toegankelijk.

Tot slot voorziet het project in de vereiste extra maatschappelijke meerwaarde. Daarin is voorzien door onder meer een gereduceerd tarief voor zonnepanelen op Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), het realiseren van 12 zonnepanelen voor Scouting Winterswijk en giften aan buurtvereniging De Vrijheid en buurtvereniging Morgenzoneind.