College stelt nieuwe woonvisie 2020-2025 vast

De gemeente Winterswijk heeft een nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode 2020-2025. De titel ‘Passend en duurzaam wonen in Winterswijk’ geeft in één zin weer waarop de visie is gericht: een passende en duurzame woning voor alle inwoners. Met een accent op starters en jonge gezinnen, want doorstroming op de woningmarkt is belangrijk. Het college van burgemeester en wethouders legt deze woonvisie nu voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Winterswijk heeft zoveel te bieden. Het is een prachtige plek om te wonen. Ik vind het daarom belangrijk dat er voldoende en geschikte woningen zijn in onze gemeente. Betaalbare woningen zijn vooral belangrijk voor jongeren. We zetten daarmee ook in op doorstroming. Initiatieven voor duurzame nieuwbouw die aansluiten op de behoefte wil ik omarmen. Zo maken we ruimte voor groei van Winterswijk.”

Ambities
De woonvisie bevat de ambities voor Winterswijk. Inspelen op verschillende woonwensen en verduurzaming van woningen staat centraal. De situatie op de woningmarkt biedt ruimte voor meer woningen in Winterswijk. Jongeren in Winterswijk willen graag een woning kopen, waar ze later ook als gezin kunnen wonen. De gemeente wil hun start in het koopsegment bevorderen.

41 maatregelen
De ambities worden in de woonvisie concreet vertaald naar 41 maatregelen. Zo speelt de gemeente in op de behoefte aan eengezinswoningen voor jonge gezinnen. Regionaal is afgesproken dat Winterswijk bouwt voor jongeren en ouderen. De gemeente wil initiatiefnemers van gezamenlijke woonvormen extra ondersteunen door hun woonwensen in te vullen. Het energieloket wordt ook toegankelijk voor vragen van huurders over energiebesparing en voor woonvragen zoals levensloopbestendig maken van de woning. Met woningcorporatie De Woonplaats maakt de gemeente afspraken over voldoende sociale huurwoningen.

Besluitvorming
De woonvisie lag van 17 juni tot 22 juli 2020 ter inzage. In deze periode kwamen meerdere inspraakreacties binnen die grotendeels zijn verwerkt. Het college legt de vernieuwde woonvisie nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Begin november neemt de gemeenteraad een besluit over de Woonvisie 2020-2025 Passend en duurzaam wonen in Winterswijk.