Gemeente Winterswijk gaat door met plan Park Achterhoek

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk hervat de ontwikkeling van Park Achterhoek nabij Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Wel wordt het gezondheidspark een stuk kleiner door de komst van het logistiek centrum van vrijetijdsmarkt Obelink.

In het voorjaar van 2019 besloot het college om de bestemmingsplanprocedure voor Park Achterhoek voorlopig 'on hold' te zetten om te onderzoeken of de plannen van Obelink haalbaar waren. Inmiddels is duidelijk dat zowel het plan van Obelink in het gebied ten westen van de ontsluitingsweg, als het plan voor Park Achterhoek ten oosten van de ontsluitingsweg planologisch gezien mogelijk zijn. De planontwikkelingen en -onderzoeken voor het logistiek centrum van Obelink zitten momenteel in een eindfase. De procedures voor het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunningaanvraag gaan binnenkort van start.

Haalbaarheidsstudie
De gemeente Winterswijk heeft voor de onderbouwing van het wel of niet doorgaan met Park Achterhoek een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Op basis van deze studie en het verzoek van grondeigenaar Arrisveld BV om door te gaan met de bestemmingsplanprocedure heeft het college besloten de bestemmingsplanprocedure voor het gezondheidspark te hervatten.

Park Achterhoek
In Park Achterhoek versterken gezondheid en zorg elkaar. Uitgangspunt van de gemeente is blijvende zorg in de Oost Achterhoek met behoud van een volwaardig streekziekenhuis. Het park omvat een unieke combinatie van een ziekenhuis in een Nationaal Landschap met een aanliggend gezondheidspark, waarin medische voorzieningen, stadstuinbouw en mogelijkheden voor tijdelijk wonen/short stay voor patiënten en personeel elkaar versterken.

 

Park Achterhoek