Gemeenteraad krijgt verschillende opties voor beveiliging spoorwegovergang Greversweg

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad verschillende alternatieven aan voor de beveiliging van de spoorwegovergang Greversweg.

Op 27 februari 2019 nam de gemeenteraad een besluit over de vijf onbeveiligde spoorwegovergangen in Winterswijk. Daarbij werd bepaald dat de spoorwegovergang Greversweg alleen toegankelijk wordt gemaakt voor langzaam verkeer. De overweg is inmiddels al afgesloten voor autoverkeer.

Onderzoek alternatieven
In de raadscommissie van 17 oktober 2019 heeft het college toegezegd alle mogelijke alternatieven voor de spoorwegovergang Greversweg te onderzoeken. In opdracht van het college heeft adviesbureau Movares de verschillende opties en maatregelen onderzocht. Het adviesbureau komt tot zeven opties, die variëren van het voortzetten van de huidige situatie tot en met het volledig afsluiten van de spoorwegovergang. Van alle varianten zijn de voor- en nadelen onderzocht qua veiligheid, kosten, bereikbaarheid, gebruikscomfort voor fietsers en voetgangers, kosten voor beheer en onderhoud, ruimtelijke inpassing en risico’s.

Voorkeur
Uit het onderzoek blijkt dat opheffen van de overgang Greversweg en het aanleggen van een alternatieve route voor fietsers en voetgangers langs de blusvijver en het bedrijventerrein (Lorentzstraat - Snelliusstraat - Leeghwaterstraat) de meest haalbare oplossing is. Deze variant heeft daarom de voorkeur van het college.

De spoorwegovergang Greversweg is de laatste van de vijf onbeveiligde overgangen in Winterswijk waar de gemeenteraad nog een besluit over moet nemen. Voor de andere op te heffen overwegen (Klandermansweg en Vreehorstweg) is de besluitvorming al afgerond. De overwegen in de Huttenweg en de Veldhorstweg zullen later beveiligd worden.

Spoorwegovergang Greversweg
Spoorwegovergang Greversweg.