Gezamenlijke praktijkproef wildspiegels in voorbereiding

Provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk gaan een praktijkproef uitvoeren met wildspiegels. De wildspiegels komen langs drie wegvakken aan de N318 en N319 binnen de gemeentegrenzen van Winterswijk. Aanleiding hiervoor is een verzoek van de gemeente en de Wildbeheereenheid Winterswijk (WBE), die een succesvolle aanpak met wildspiegels kennen langs lokale wegen in de gemeente.

Nadere afspraken

De precieze invulling van deze proef moet nog worden besproken. Eind deze maand maken provincie, gemeente en WBE concrete afspraken over de uitwerking en opzet van deze praktijkproef.