Oost Gelre en Winterswijk samen voor Regenbooggemeente

De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk willen beide Regenbooggemeente worden. Een gemeente waarin iedereen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’ers) accepteert zoals ze zijn.

De colleges van B&W in Oost Gelre en Winterswijk hebben op 20 oktober besloten samen het traject naar een Regenbooggemeente te starten.

Wethouder Jos Hoenderboom van Oost Gelre: “We willen een gemeente zijn waarin iedereen zich veilig voelt. Dat lijkt heel normaal, maar helaas is dat nog niet overal vanzelfsprekend. Ook in Oost Gelre en Winterswijk voelen LHBTI’ers zich nog vaak gediscrimineerd en onveilig. En durft niet iedereen voor zijn of haar geaardheid uit te komen. Als Regenbooggemeente willen we bijdragen aan die brede acceptatie en zichtbaarheid.”

Wethouder Elvira Schepers van Winterswijk vult aan: “Nederland loopt internationaal voorop in de sociale acceptatie van LHBTI’ers. Maar er kan nog meer gedaan kan worden. Als gemeente geven we graag een impuls, zodat acceptatie breder gedragen wordt. Hier kun je zijn wie je bent. Het is het waard om individuele vrijheid overal, dus ook lokaal, te beschermen.”

Wat is een Regenbooggemeente?

Een Regenbooggemeente zet zich actief in om genderdiversiteit onderdeel te maken van gemeentelijk beleid. We moeten toe naar een samenleving, waar iedereen kan en mag meedoen en erbij hoort. Dat heet een ‘inclusieve samenleving’. In Oost Gelre en Winterswijk is daar al jaren aandacht voor. De gemeenten hebben zich daarbij vooral op inwoners met een beperking gericht. Maar ook voor de LHBTI-gemeenschap is erbij horen en meedoen dus niet iets wat vanzelfsprekend is. Als Regenbooggemeente gaan Oost Gelre en Winterswijk zich actief inzetten om dat wel zo te laten zijn.

Voorbereidingen

In beide gemeenten is afgelopen tijd gekeken welke activiteiten er al zijn voor de LHBTI-gemeenschap. Ook kregen (sport)verenigingen en organisaties de vraag of zij al aandacht hebben voor diversiteit. En of ze al iets doen om dat bespreekbaar te maken. Tenslotte keken de gemeenten naar het aantal discriminatiemeldingen door LHBTI’ers.

Aftrap op Paarse Vrijdag

Vrijdag 11 december, op Paarse Vrijdag, organiseren de gemeenten een eerste bijeenkomst met de mensen en organisaties die veel informatie gaven. Tijdens de bijeenkomst staat informatie-uitwisseling en ervaringen delen centraal. Uiteindelijk willen de gemeenten komen tot een groep mensen die met de LHBTI-thema’s aan de slag gaat. Zij kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden én wat ze missen in Oost Gelre en Winterswijk. Daar kunnen de gemeenten mee verder.

Planning

Volgend voorjaar/zomer hopen Oost Gelre en Winterswijk een plan te hebben, waarmee ze met trots kunnen zeggen: “Wij zijn een Regenbooggemeente! Wij werken samen met onze lokale LHBTI-gemeenschap aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en iedereen mag meedoen.”