Ruim baan voor voetgangers in het centrum van Winterswijk

Voetgangersgebieden in het centrum zo lang mogelijk vrij houden. Dat wil het college van burgemeester en wethouders. Pakketdiensten mogen daarom voortaan alleen ’s ochtends tot 12.00 uur nog door de winkelpromenades rijden om pakketten te bezorgen. Daarmee ontstaat meer rust en ruimte voor het winkelend publiek.

Centrumwethouder Henk Jan Tannemaat: “Ons centrum is een aantrekkelijk en toegankelijk verblijfsgebied. Dat houden we graag zo. Bestelbusjes die de doorgang belemmeren of het zicht beperken, passen daar niet bij. Daarom hanteren we strengere regels en zetten we handhavers in. Natuurlijk moeten winkels bevoorraad worden. Ik ben daarom blij dat we in nauw overleg met ABH-City vereniging tot goede afspraken kwamen over de aanrijtijden en ontheffingen.”

De aanleiding van dit besluit is de toename van het aantal bestelbusjes en vrachtverkeer dat de hele dag door de winkelpromenades rijdt om goederen te bezorgen. Veel winkelend publiek, maar ook  winkeliers zelf, ervaren dit als hinderlijk. Zij drongen er bij de gemeente op aan om minder ontheffingen voor het inrijden te verlenen.  

Het college geeft hier nu gehoor aan. Volgens de nieuwe regels kan alleen nog voor een beperkt aantal vervoerders en diensten ontheffing worden verleend. Denk aan storingsdiensten, geldtransport, medische hulpverlening en inzamelaars van bedrijfsafval. Voor pakketdiensten geldt dat zij tot ’s ochtends 12.00 uur en na 18.00 uur in het voetgangersgebied mogen bezorgen.

Meer informatie over de nieuwe regeling is te vinden op onze website.