Cultuurkwartier maakt doorstart met nieuw plan van aanpak

Nadat de gemeenteraad in februari besloot om niet in te stemmen met het ontwikkelplan voor het Cultuurkwartier, was het tijd voor een pas op de plaats: het doel en de scope van de plannen zijn grondig tegen het licht gehouden, met als resultaat een nieuw plan van aanpak. Op dinsdag 20 april heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met dit plan als nieuw vertrekpunt voor de herontwikkeling van het Cultuurkwartier.

Het nieuwe plan van aanpak ‘Herstart Cultuurkwartier’ bestaat uit ruimere kaders om in alle openheid, en in samenspraak met alle betrokken partijen, na te denken over de meest geschikte invulling van dit gebied. Het document biedt ook een stappenplan waarin de route naar deze concrete invulling wordt uitgestippeld. De gemeente neemt hierin nu zelf de regie.

Aantrekkelijke mix

“Ons uitgangspunt is dat het Cultuurkwartier een plek wordt waar Winterswijkers en toeristen straks met plezier naartoe gaan voor verschillende activiteiten. We beogen daarbij een aantrekkelijke mix van cultuur, horeca, retail en wonen”, zo vat wethouder Tannemaat samen. Cultuurvoorzieningen zoals de bibliotheek en muziekschool BoogieWoogie zijn belangrijke dragers van het plan. Een extra publiekstrekker op deze plek blijft ook een mogelijkheid. Daarnaast zal de woonfunctie van het gebied een belangrijkere rol gaan spelen in de nieuwe plannen, vanwege de krapte op de woningmarkt.

Van idee tot ontwikkelplan

Nu het college heeft ingestemd met het plan van aanpak, zal het komende jaar in drie stappen worden toegewerkt naar een concrete plan- en besluitvorming. De eerste stap is om ideeën op te halen bij verschillende partijen zoals ondernemers, de bibliotheek en BoogieWoogie, omwonenden, architecten en concept-ontwikkelaars. De bovengenoemde uitgangspunten vormen het raamwerk om het gesprek te starten, maar zijn niet allesbepalend. We dagen juist uitdrukkelijk uit om met nieuwe voorstellen te komen. Na deze brede inventarisatie zullen de ideeën worden omgezet in concrete bouwstenen voor een ontwikkelplan, waarna in stap drie het resultaat ter besluitvorming in een college- en raadsvoorstel ter vaststelling wordt aangeboden. Naar verwachting kunnen de plannen in 2022 worden uitgewerkt zodat de bouw – onder voorbehoud van planologische procedures – in 2023 kan starten.