Winterswijk breidt netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s fors uit

In het centrum van Winterswijk worden de komende maanden 34 nieuwe laadplekken voor elektrische auto’s aangelegd. De gemeente Winterswijk en Kuster Energy hebben daarover vanmorgen een overeenkomst getekend.

De verkoop van elektrische auto’s neemt een grote vlucht. In 2020 liep het aandeel van elektrische auto's in de verkoop op naar bijna 20 procent. Het aandeel elektrische auto's zal in 2021 minimaal 20 procent zijn, zo verwachten de brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Dat komt neer op de verkoop van zo'n 400.000 exemplaren.

Het college van burgemeester en wethouders stimuleert het elektrisch rijden en wil het aantal laadpalen in de openbare ruimte de komende jaren flink uitbreiden. Op dit moment zijn er in Winterswijk nog maar 8 laadpalen in de openbare ruimte. Het gaat om laadpalen die op verzoek van bewoners in wijken zijn geplaatst, omdat zij geen mogelijkheid hebben om hun auto op eigen terrein op te laden.

34 extra laadplekken

De overeenkomst tussen de gemeente en Kuster Energy uit Babberich betekent dat er in één klap 34 laadplekken bij komen in het centrum. De nieuwe laadplekken komen aan de Burgemeester Bosmastraat (2), Burgemeester Vlamstraat (8), Laan van Hilbelink (16) en Jeugdkerkstraat (8). De groene stroom wordt geleverd door de Agem. De bedoeling is dat de 34 laadplekken rond de zomer gereed zijn. Aan de Laan van Hilbelink zijn de voorbereidende werkzaamheden al gestart.

Wethouder Tineke Zomer is blij met de flinke uitbreiding van het aantal laadplekken. “Als gemeente willen we het elektrisch rijden stimuleren. Dat betekent ook dat er voldoende laadplekken moeten zijn, zowel voor onze inwoners als voor mensen van buiten Winterswijk. Ik ben blij dat we het aantal laadplekken op korte termijn met Kuster Energy en Agem sterk kunnen uitbreiden. Dit is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit.”

Met het realiseren van de nieuwe laadplekken loopt de gemeente Winterswijk vooruit op de Regionale Agenda Laadinfrastructuur, die naar verwachting nog dit kwartaal wordt opgesteld.

Ondertekening contract gemeente Winterswijk - Kuster Energy
Jan Pieter de Wilde, directeur van Kuster Energy, en wethouder Tineke Zomer tekenen de
overeenkomst voor de realisatie van 34 laadplekken voor elektrische auto's.