Park Achterhoek goed voor Winterswijk en regio

Na een periode van intensieve visie- en planvorming over Park Achterhoek, legt het college van burgemeester en wethouders het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Op donderdag 25 februari 2021 neemt de raad hierover een besluit. Dit is een belangrijke stap voor de realisatie van het gezondheidspark.

Goed voor Winterswijk en de regio

“Ik ben erg enthousiast over dit plan”, laat wethouder Elvira Schepers weten. “Park Achterhoek is van groot belang voor de gezondheidszorg in Winterswijk, mede door de ondersteuning die het park biedt aan het SKB. Park Achterhoek wordt een gezondheidspark in de breedste zin van het woord met aanbod van verschillende typen zorg, zorgverblijf en zorgactiviteiten. Uiteraard speelt ook de werkgelegenheid die daarbij ontstaat een belangrijke rol. Het plan is goed voor Winterswijk en de regio.”

Wat voorafging

Het initiële ontwerpbestemmingsplan voor Park Achterhoek lag in 2018 al ter inzage. Daar zijn destijds zienswijzen op ingebracht, waarop het bestemmingsplan is aangepast. Dit ging met name over de afscherming van woningen met groenvoorziening en de maximale bouwhoogte. Een grote wijziging in de plannen volgde in 2019 met de inpassing van een nieuw logistiek centrum voor Obelink Vrije Tijdsmarkt op een deel van het beoogde COBERCO-terrein. Het plangebied voor Park Achterhoek verkleinde daarmee aanzienlijk. En met de komst van een bedrijfsterrein naast het park is er in het huidige plan ook aandacht besteed aan de veiligheid van de locatie. Al met al ligt er nu dus een gewijzigd bestemmingsplan voor bij de raad. Als de raad akkoord gaat met dit bestemmingsplan, dan kan initiatiefnemer Arrisveld B.V. aan de slag met de concrete plannen.