College besluit marktgelden over heel 2021 kwijt te schelden

De coronamaatregelen zijn sinds 26 juni versoepeld. De weekmarkten op woensdag en zaterdag draaien weer volop, maar het bezoek is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Bovendien blijft de regel om 1,5 meter afstand te houden ook de komende tijd gelden. Daarom wil het college ook voor het 3e en 4e kwartaal van 2021 de marktgelden kwijtschelden. In september neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit.

“We hebben ruim een jaar niet de markt gehad zoals we die gewend zijn in het centrum van Winterswijk. Marktkooplieden hebben het zwaar gehad en zullen de komende maanden hard nodig hebben om aan te sterken. Daarom helpen wij hen graag nog een stukje verder deze crisis uit”, zo concludeert wethouder Henk Jan Tannemaat.

Eerder genomen maatregelen

Begin dit jaar is door de gemeenteraad al vastgesteld dat ondernemers over het hele jaar 2021 geen reclame- en precariobelasting hoeven te betalen. Ook de marktgelden over de eerste twee kwartalen werden toen kwijtgescholden. Door nu over heel 2021 geen marktgelden te innen, wordt deze belastingmaatregel gelijk getrokken met de eerder genomen raadsbesluiten.

Crisis- en herstelplan

“Ook voor de komende tijd hebben we vanuit ons crisis- en herstelplan ruimte in de begroting gehouden om inwoners, ondernemers en organisaties te blijven steunen. Niet alleen tijdens een lockdown is die hulp hard nodig, maar zeker ook in de periode daarna. Daar moeten en willen we aandacht voor blijven houden”, vertelt wethouder Inge klein Gunnewiek. Uiteindelijk gaat het om een totaalbedrag van 50.000 euro dat in de laatste twee kwartalen niet geheven gaat worden. De gemiste opbrengsten worden gedekt vanuit het crisis- en herstelbudget.