TONK wordt verlengd tot 1 oktober 2021 en verruimd

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verlengd én verruimd. De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die door de coronamaatregelen in 2021, aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021.

De verruiming is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt voor huishoudens die een inkomensdaling hebben van 15 procent. Voor hen geldt ook een vast bedrag van 250 euro per maand. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021.

Door deze wijziging komen meer mensen in aanmerking. Ook inwoners die nu al volop aan de slag zijn, kunnen recht hebben op de TONK. Al tientallen inwoners maken gebruik van deze tijdelijke regeling, die van 1 januari tot 1 oktober 2021 duurt. De TONK geeft ook een maandelijks geldbedrag als tegemoetkoming voor iedereen, die door de coronamaatregelen meer dan 15 procent terugval heeft (gehad) in het gezinsinkomen. De regeling geldt niet alleen voor ondernemers, werkzoekenden, maar ook voor werkenden, zzp’ers en flexwerkers. De TONK is er voor iedereen die moeite heeft (gehad) met het betalen van woonlasten, zoals huur, hypotheekrente, gas, water, licht. En ook kosten die met het wonen te maken hebben, bijvoorbeeld woonverzekeringen.

Verruiming voorwaarden: lagere inkomensterugval en vast 250 euro per maand

Voorwaarde is een terugval in gezinsinkomen van minstens 15 procent in januari 2021 ten opzichte van januari 2020. Voorheen gold een inkomensterugval van 25 procent, maar deze is verruimd met terugwerkende kracht. Ook kunt u in aanmerking komen voor deze regeling als uw partner inkomen heeft. Inwoners die de TONK al hebben aangevraagd, worden over de verruiming zo spoedig mogelijk door medewerkers van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) benaderd.

Aanvragen via Sociale Dienst Oost Achterhoek

De tegemoetkoming voor het betalen van woonlasten bedraagt maximaal 1.500 euro per maand, onder aftrek van drempelkosten (variërend van 235 euro tot 430 euro per gemeente). Daarnaast geldt er met terugwerkende kracht een vast bedrag van 250 euro per maand voor samenhangende woonkosten, zoals servicekosten of woon gerelateerde verzekeringen. Het aanvraagformulier is te vinden op www.socialedienstoostachterhoek.nl/tonk. De tijdelijke regeling loopt tot 1 oktober 2021. Aanvragen kan tot 31 oktober 2021.

TONK is een gift

De TONK is altijd een gift. Als de aanvrager het formulier juist invult en voldoet aan de voorwaarden, hoeft er niets te worden terugbetaald.