Groen licht voor uitwerking plan voetgangerstunnel Greversweg

Het college van burgemeester en wethouders geeft groen licht voor de uitwerking van het plan voor de voetgangerstunnel onder de spoorwegovergang aan de Greversweg.

Op 18 december 2020 tekenden de gemeente Winterswijk en spoorwegbeheerder ProRail een realisatieovereenkomst om de vijf onbeveiligde spoorwegovergangen in Winterswijk te beveiligen of op te heffen. De spoorwegovergang aan de Greversweg is onderdeel van deze overeenkomst. Op 17 december stemde de gemeenteraad in met het voorstel om deze overgang op te heffen en een voetgangerstunnel onder het spoor te realiseren.

De treinvrije periode in het najaar van 2021 wordt gebruikt om de onbeveiligde spoorwegovergangen af te sluiten (Vreehorstweg, Klandermansweg, Greversweg) of te beveiligen (Huttenweg, Veldhorstweg). De aannemer kan voor de treinvrije periode al besluiten de overgangen af te sluiten. De werkzaamheden starten met het aanbrengen van fysieke afscherming langs het spoor, zodat veilig langs het spoor gewerkt kan worden. Er kan daarna geen gebruik gemaakt worden van de overgangen.

De voetgangerstunnel kan niet gelijktijdig worden aangelegd. De voorbereidingen voor de tunnel (quick scan, projectplan, planuitwerking en aanbesteding) kosten meer tijd. Op basis van de planuitwerking wordt een definitief besluit genomen over de aanleg van de tunnel. De aanleg van de tunnel zal daarom niet eerder dan eind 2022 of begin 2023 gebeuren als er weer een treinvrije periode is. ProRail en de gemeente Winterswijk spannen zich samen in om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.