Handhaving start met proef bodycams

De gemeente Winterswijk gaat haar buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) uitrusten met een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform. De bodycam is bedoeld om de veiligheid van de boa's tijdens hun werk te vergroten. Het gaat om een proef van twee jaar.

Boa’s moeten veilig kunnen werken in Winterswijk. Dat lukt niet altijd. Soms krijgen zij te maken met onveilige situaties, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat mensen door de bodycams minder agressief zijn tegenover boa’s. Daarom gaan de Winterswijkse boa’s ook een proef doen met de bodycam.

“Boa’s hebben een enorm belangrijke taak. Zij leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in Winterswijk. Daarom is het heel belangrijk dat zij zelf hun werk veilig kunnen doen. Een bodycam kan daarbij helpen”, zegt Joris Bengevoord, als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Winterswijk. “We dachten hier al over na, maar vragen in de gemeenteraad van voormalig raadslid Thomas de Roos brachten dit in een proces in een stroomversnelling.”

Onveilige situatie

De drie boa’s van de gemeente Winterswijk krijgen tijdens de proef een kleine, draagbare camera. Deze camera zit vast aan hun uniform. De boa’s zetten de camera alleen aan als zij zich onveilig voelen of wanneer een situatie dreigt te escaleren.

De gemeente Winterswijk gaat zorgvuldig met de opnames om en houdt zich aan de privacywetgeving. Alle opnames worden maximaal 10 dagen bewaard. Daarna worden de beelden verwijderd. In bepaalde gevallen kunnen de beelden langer worden bewaard, bijvoorbeeld als er sprake is van een strafbaar feit.

De proef met de bodycams start op 17 maart en duurt twee jaar. Elk halfjaar wordt het gebruik van de bodycams geëvalueerd.

Op deze pagina leest u de 'spelregels' voor het gebruik van de bodycam: https://bit.ly/3qTsmML

Bodycam