Winterswijk schiet noodlijdende ondernemers te hulp met leningen

De gemeenteraad van Winterswijk heeft donderdag 11 maart in een extra raadsvergadering besloten om renteloze leningen te verstrekken aan Winterswijkse ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis.

Veel ondernemers in Winterswijk moeten hun deuren al maanden gesloten houden als gevolg van de coronacrisis en de lockdown. Door het gebrek aan inkomsten staat veel ondernemers het water inmiddels aan de lippen. Om te voorkomen dat er bedrijven omvallen, stelde het college van burgemeester en wethouders de raad donderdagavond voor een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen om renteloze leningen te kunnen verstrekken aan noodlijdende ondernemers. De leningen worden verstrekt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De aanvragen worden beoordeeld door drie onafhankelijke, financieel deskundige Winterswijkers.

De fracties van CDA en D66 dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in om ondernemers een week de gelegenheid te geven om een aanvraag voor een renteloze lening in te dienen en het beschikbare budget naar rato te verdelen over de gehonoreerde aanvragen. Dit amendement werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. Daarna diende D66 mondeling een amendement in om niet alleen bedrijven die op 2 januari 2021 geheel verplicht gesloten moesten zijn vanwege de lockdown in aanmerking te laten komen voor een lening, maar ook bedrijven die gedeeltelijk verplicht dicht moesten blijven. Dit amendement werd met algemene stemmen aangenomen. Vervolgens werd het raadsvoorstel zelf in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Euro's