Samen wat doen aan overhangend groen

Bomen, planten en struiken mogen geen overlast veroorzaken. Overhangend groen of groen dat uitsteekt kan vervelend en gevaarlijk zijn.

Het maakt bijvoorbeeld een stoep slecht begaanbaar, of een weg onoverzichtelijk. Vooral ouderen en mensen met een beperking kunnen hier veel last van hebben. Daarom vragen we u het groen in uw tuin goed te snoeien, zodat uw omgeving veilig en toegankelijk blijft.

Waar moet u rekening mee houden?

  • Grenst uw tuin aan een voetpad, fietspad of weg? Snoei overhangend groen uit uw tuin dan terug tot uw erfgrens.
  • Zorg voor een vrije ruimte op voetgangersgedeelten en een vrije doorrijhoogte als u naast een weg woont;
  • Houd het trottoir bij uw woning vrij, haal doorgegroeide bodembedekkers weg;
  • Zorg voor voldoende uitzicht voor het verkeer, snoei te hoge struiken terug;
  • Let erop dat verkeersborden zichtbaar blijven.

Wat doet de gemeente?

De gemeente laat een aantal keren per jaar de bomen, struiken en andere beplanting snoeien die op gemeentegrond (openbare ruimte) staan. Dit doet ROVA voor ons. Is een plek onveilig of slecht toegankelijk, dan snoeit ROVA daar eerder dan gepland was.
We controleren ook op overhangend groen bij woningen en bedrijven. Zien we onveilige of hinderlijke situaties? Dan spreken we de bewoners of gebruikers hier op aan.

Overhangend groen melden

Ziet u dat ergens groen over stoepen, fietspaden of wegen groeit? Vraag de eigenaar of huurder dan om dit groen te snoeien. Als die dat niet doet, kunt u dit melden bij de gemeente:

Wat doen wij met uw melding?

Een toezichthouder Openbare Ruimte gaat langs bij de bewoners of het bedrijf waar u het overhangend groen heeft gezien. De toezichthouder vraagt het overhangend groen binnen vier weken te snoeien. Is dat na vier weken niet gebeurd, dan volgt een tweede verzoek om te snoeien. Gebeurt dit daarna nog steeds niet, dan laten we het groen op kosten van de eigenaar weghalen.

Groenafval afvoeren

Als u overhangend groen snoeit, kunt u voor het afvoeren van het snoeiafval natuurlijk uw groene container gebruiken. Voor een grotere hoeveelheid groenafval kunt u terecht bij het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk. Kijkt u voor de openingstijden en voor meer informatie op de website van ROVA, www.rova.nl.

 

Samen wat doen aan overhangend groen

Samen wat doen aan overhangend groen