Belastingen

 • Uitstel betaling belastingaanslag ondernemers

  Betalingsregeling aanslag gemeentelijke belastingen en bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst.

 • WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2022

  Op 24 en 25 februari 2022 ontvangen de meeste huishoudens in Winterswijk de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2022.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente haalt uw afval op en verwerkt deze. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing.

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin ter beschikking heeft, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is.

 • Onroerende zaakbelasting (OZB)

  Als u eigenaar van een woning of bedrijfspand bent of bedrijfsruimte huurt, dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Precariobelasting

  Gebruikt u als ondernemer of organisator van een evenement een stuk grond van de gemeente door daar iets op te zetten, boven te hangen of in te plaatsen? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan moet u precariobelasting betalen. Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond.

 • Reclamebelasting

  U betaalt reclamebelasting als u als ondernemer een reclame-uiting op uw winkelpand of bedrijfsgebouw plaatst die vanaf openbare weg te zien is. De aankondiging moet in het winkelgebied van Winterswijk zijn. U ontvangt hiervoor elk jaar een aanslag. Vaak tegelijkertijd met de aanslag onroerendezaakbelasting.

 • Rioolheffing

  Belasting voor gebruik van gemeentelijke riool

 • Toeristenbelasting

  Als u een woning, kamer(s) en/of een kampeerplek verhuurt aan toeristen of andere bezoekers tegen een vergoeding, dan moet u toeristenbelasting betalen.

 • Opvragen WOZ-waarde en taxatieverslag

  In het taxatieverslag leest u hoe de waarde van uw pand is bepaald. U vindt de WOZ-waarde in het taxatieverslag.

 • Bezwaar tegen belastingaanslag

  Als u het niet eens bent met een belastingaanslag van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Kopie belastingaanslag

  Belastingaanslag bekijken

 • Betaling van de aanslag

  De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u in 2 termijnen betalen. Voor sommige aanslagen geldt een andere betalingstermijn. Deze vindt u op de aanslag zelf.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit kan voor de afvalstoffenheffing. De rioolheffing wordt automatisch verrekend als de gemeente uw verzoek om kwijtschelding toekent. Het bedrag voor rioolheffing vindt u op de rekening van Vitens.

 • Automatische kwijtschelding

  We kunnen voor u onderzoeken of u recht heeft op kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen. Als blijkt dat u recht heeft op kwijtschelding, hoeft u daar geen aanvraag meer voor in te dienen. U krijgt dan automatisch kwijtschelding. Dit betekent dat u maar een deel van de gemeentelijke belastingen hoeft te betalen.