Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit kan voor de afvalstoffenheffing (kosten containers). De rioolheffing wordt  automatisch verrekend als de gemeente uw verzoek om kwijtschelding toekent. Het bedrag voor rioolheffing vindt u op de rekening van Vitens.

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen en het vermogen dat u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen. Als u in de schuldsanering zit, wordt gekeken naar het inkomen dat u ontvangt van uw werkgever / uitkeringsinstantie en níet naar de toelage die u ontvangt.

Maximale kwijtschelding

Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding geldt hiervoor een maximum:

Afvalstoffenheffing:

  • Er wordt alleen kwijtschelding verleend voor het vastrecht.
  • De aanbiedingen van het restafval moeten gewoon worden betaald.

Rioolheffing

  • Maximaal voor 45 m³ waterverbruik per ingezetene per adres.

Kwijtschelding aanvragen

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen kunt u kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding online aanvragen.

U kunt dit formulier ook downloaden. U vult het in en levert het ondertekend in op het gemeentekantoor of u mailt het naar gemeente@winterswijk.nl

Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u niets te betalen.

Automatische kwijtschelding

Wilt u weten of u recht heeft op kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen? Dit kunnen we voor u onderzoeken. Als uit het onderzoek blijkt dat u recht heeft op kwijtschelding, hoeft u daar geen aanvraag meer voor in te dienen. U krijgt dan automatisch kwijtschelding. Dit betekent dat u maar een deel van de gemeentelijke belastingen hoeft te betalen.

Voor het kwijtscheldingsonderzoek hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming geeft u door een formulier in te vullen.