Wi-j doet ’t samen! Erfgoednota Oost Achterhoek 2021-2024 ter inzage

Op 25 augustus is de concept erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen! vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De nota ligt ter inzage van woensdag 2 september 2020 tot vrijdag 2 oktober 2020. In deze periode heeft u de gelegenheid om te reageren.

Erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen!

In 2016 hebben de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre gezamenlijk hun erfgoedbeleid vastgesteld voor de periode 2017 tot en met 2020. De samenwerking tussen de drie gemeenten bevalt goed. Gezamenlijk hebben we in de afgelopen periode een aantal mooie projecten opgestart. Daarnaast  was er voldoende ruimte voor lokale projecten. De samenwerking zetten we met het nieuwe erfgoedbeleid graag voort.

Doel van het vaststellen van ambities voor de instandhouding en ontwikkeling van het erfgoed, zodat dit:

  • op een goede wijze kan worden doorgegeven aan de volgende generatie;
  • een inspiratiebron en motor kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen;
  • een verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de drie gemeenten;
  • de identiteit onderstreept en versterkt.

Ambities

Vanuit de inbreng van vele samenwerkingspartners zijn in 2017 vier ambities vastgesteld:
Samen werken aan en met Erfgoed
Duurzame instandhouding Erfgoed
Identiteit benutten voor de beleving van Erfgoed
Kennis vergroten en delen, inspiratie voor jong en oud

Deze ambities blijken bij de evaluatie maar ook tijdens de Erfgoeddag 2020 goed aan te sluiten bij de wensen van vele eigenaren, gebruikers en partners. Ze geven houvast en het merendeel van onze projecten geeft invulling aan verschillende ambities.

Ter inzage

U kunt de concept Erfgoednota 2021-2024 digitaal inzien (pdf bestand 10.079 kB). Deze ligt ook  ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk. Voor een bezoek aan het gemeentekantoor vragen wij u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Zienswijzen

U kunt een zienswijze indienen tot 2 oktober 2020. Daarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de beleidsvisie te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar gemeente@winterswijk.nl  U kunt ook  mondeling een zienswijze naar voren brengen. U kunt daar voor 2 oktober 2020 een afspraak voor  maken met Joyce Ras via jras@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543 543