Vervanging laanbomen voor coulissenlandschap

De gemeente Winterswijk laat in 2022 laanbomen vervangen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het gemeentelijk beheerplan voor laanbomen. Volgens dit plan worden sinds 2018 gefaseerd slechte lanen vervangen om zo het coulissenlandschap in stand te houden.

“Elk jaar vervangen we 450 vooral zieke en zwakke laanbomen. Daarbij letten we goed op wat in het landschap en de aanwezige planten en dieren past,” zegt Bjorn Garstenveld, beheerder Openbaar groen van de gemeente Winterswijk. ”Soms halen we zomereiken weg, waar we bijvoorbeeld haagbeuken voor terug plaatsen. Zo zorgen we voor diversiteit en gaan we bovendien de opmars van de eikenprocessierups tegen.”

Gefaseerde vervanging

De lanen in het Winterswijkse buitengebied hebben een cultuurhistorische en ecologische functie en vervullen een belangrijke rol in het landschap. Een groot deel van de laanbomen is oud en gaat - onder andere door opeenvolgende droge zomers - in kwaliteit achteruit. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak om de lanen gezond en in stand te houden. Jaarlijks worden 450 bomen vervangen. Zo voorkomt de gemeente grootschalige ingrepen in het landschap.

Behoud coulissenlandschap

De laatste jaren is al een aantal slechte laanbomen verwijderd. Dit leidde tot kale plekken in sommige lanen. Om deze lanen te behouden worden de resterende - soms gezonde - bomen van deze slechte laandelen gekapt. Daardoor ontstaat er ruimte om een nieuwe laan van jonge bomen aan te planten. Op die manier blijft het coulissenlandschap van Winterswijk voor nu en in de toekomst behouden en worden lanen waar mogelijk versterkt.

Ecologisch onderzoek

Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de gemeente de laanvervanging kan laten uitvoeren zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de aanwezige beschermde flora en fauna. De provincie Gelderland is ook akkoord met de kap.

Planning eerste kwartaal 2022

In het begin van 2022 worden bomen vervangen langs de volgende wegen:

Boveltweg 28 stuks
Goordiek 40 stuks
Sieverdink 12 stuks
Wooldseweg 39 stuks