Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

Op 12 mei is het concept beleidsvisie landschap en biodiversiteit vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De concept-beleidsvisie ligt ter inzage van woensdag 3 juni 2020 tot woensdag 8 juli 2020. In deze periode heeft u de gelegenheid om te reageren.

Download de Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit (pdf, 11MB)