Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

Op 12 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept beleidsvisie landschap en biodiversiteit vastgesteld. Deze heeft tot 8 juli ter inzage gelegen. In september 2021 is de beleidsvisie met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wilt u de beleidsvisie lezen, stuurt u dan een mail naar duurzaam@winterswijk.nl. U ontvang de beleidsvisie dan per e-mail.