Subsidie zonneparken

U kunt als organisatie of particulier een subsidie aanvragen voor de aanleg van een zonnepark of een zonneveld.

Hoogte subsidie

 • bij een zonneveld bij beschermde monumenten en karakteristieke objecten met investeringskosten lager dan € 30.000: subsidie is € 500
 • bij een zonnepark met investeringskosten hoger dan € 30.000:
  • investeringskosten van €  30.000 tot €100.000: subsidie minimaal € 500 en maximaal € 1.550
  • investeringskosten van € 100.000 tot €300.000: subsidie minimaal € 1.550 en maximaal € 2.500
  • investeringskosten van € 300.000 tot € 800.000: subsidie minimaal € 2.500 en maximaal € 10.700
  • investeringskosten vanaf € 800.000: subsidie maximaal € 20.000

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de exacte investeringskosten. De hoogte van de subsidie wordt bepaald naar evenredigheid. Voorbeeld: Voor een zonnepark met investeringskosten van € 275.000 geldt een subsidiebedrag van € 2.431.

Voor subsidies voor zonneparken en zonnevelden stelt de gemeente in totaal maximaal € 500.000 (subsidieplafond) beschikbaar.

Subsidieverzoek indienen

U dient een subsidieverzoek én een verzoek voor een bouwvergunning:
Indienen subsidieverzoek [link]
Indienen bouwvergunning [link]

U stuurt de volgende documenten mee met het subsidieverzoek (u kunt de documenten uploaden in het digitale formulier):

 • een gespecificeerde begroting van de kosten, inclusief afschriften van gemaakte offertes
 • een gespecificeerde werkomschrijving c.q. een bestek

Procedure

 • De gemeente beoordeelt eerst de bouwvergunning. Als de uitslag van de aanvraag voor de bouwvergunning positief is, dan beoordeelt de gemeente de subsidieaanvraag.
 • Nadat de gemeente uw verzoek positief heeft beoordeeld, ontvangt u een subsidiebeschikking met daarin de verantwoordingseisen. En u ontvangt twee facturen:
  • een factuur voor de subsidiebeschikking
  • een factuur voor de leges
 • U dient een verzoek tot vaststellen van de subsidie in [link naar formulier].
 • De gemeente stelt subsidie vast en u ontvangt een vaststellingsbeschikking.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidie zonnedaken? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (0543) 543 543 of e-mail gemeente@winterswijk.nl.

Wetgeving

 • Linkje naar nadere regels
 • Linkje naar beleidskader zonneparken