Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen

Aanvragen van een lening waarmee u als huiseigenaar duurzame maatregelen in en aan uw woning kunt financieren. Met deze lening kunt u bijvoorbeeld uw woning isoleren, zonnepanelen plaatsen, een asbest-dak verwijderen en/of aanpassingen doen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Sinds september 2019 bieden wij woningeigenaren een Toekomstbestendig Wonen Lening aan. Dit is een lening tegen gunstige voorwaarden, waarmee huiseigenaren duurzame maatregelen in en aan hun woning kunnen financieren. Ook mensen met een laag inkomen kunnen een lening krijgen en zo de energielasten omlaag brengen. En er is ook een leningsvorm waarbij er geen leeftijdsgrens meer is.

Aanvraag indienen via het Agem Energieloket

Voor meer informatie en het aanvragen van een lening ga naar de website van het Agem Energieloket of bel (0314) 820 360. Zij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Het energieloket toetst in opdracht van de gemeente Winterswijk of de aanvraag aan de vastgestelde verordening voldoet.

Voorwaarden en kenmerken duurzaamheidslening

  • Eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Winterswijk
  • Lening voor bestaande en nieuwbouwwoningen
  • Voor energiebesparing, levensloopbestendigheid, asbestsanering, sloopmaatregelen en funderingsherstel
  • Lenen van €2.500,- tot max. €50.000,-
  • Verschillende leenvormen mogelijk
  • Looptijd en rente afhankelijk van soort en hoogte lening
  • Altijd minimaal één energiemaatregel treffen

Voor meer informatie over het verduurzamen van uw woning kunt u ook de website van het Agem Energieloket  bezoeken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in Winterswijk op www.werkaanwinterswijk.nl/duurzaamheid . Dit is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen.

Duurzaamwinterswijk