Naamgebruik veranderen

U kunt altijd het gebruik van uw achternaam online veranderen. Bijvoorbeeld na een scheiding maar ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U kunt kiezen voor:

  • alleen uw eigen naam
  • alleen de naam van uw partner
  • de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam
  • uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner

Indienen verzoek Veranderen naamgebruik

De gemeente verwerkt de verandering naamgebruik binnen 5 werkdagen.

Uw keuze wordt opgenomen in de BRP (Basisregistratie Personen). Op deze manier zijn andere overheidsorganisaties ook op de hoogte. Zij zijn overigens niet verplicht om daar gebruik van te maken. U informeert zelf andere instellingen en bedrijven over uw keuze.

Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam (eventueel aangevuld met de naam van uw partner), ook al hebt u een andere achternaam gekozen.

In sommige gevallen wijzigt door het huwelijk de eigen achternaam in de achternaam van de partner. Dan is achternaamgebruik niet nodig. Kiest u hier wel voor? Dan schrijven overheidsinstanties u 2 keer met dezelfde achternaam aan.

Geeft u geen wijziging door na een scheiding, huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan verandert het achternaamgebruik niet en schrijven overheidsinstanties u op dezelfde manier aan als daarvoor.

Voornaam of achternaam officieel veranderen

Wilt u uw voornaam veranderen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor hebt u een advocaat nodig.

Wilt u uw achternaam officieel veranderen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen. Een verandering van uw achternaam vraagt u aan bij Justis.

Naam van uw ex-partner of overleden partner gebruiken

Bent u gescheiden of is uw partner overleden? Dan mag u zijn of haar achternaam blijven gebruiken. Dat kan tot het moment dat u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Andere nationaliteit

Hebt u een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Bij bepaalde nationaliteiten wijzigt de geboortenaam door het huwelijk. U kunt contact opnemen met de autoriteiten van uw land voor informatie.

De gemeente kan uw naamswijziging registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Persoonlijk of schriftelijk uw achternaamgebruik veranderen

Wilt u uw naamgebruik veranderen aan de balie? Maakt u dan een afspraak. Denk eraan uw identiteitsbewijs mee te nemen.