Voornaam kind

Heeft u al een naam bedacht voor uw ongeboren of geboren kind? In principe bent u vrij om elke naam te kiezen die u mooi vindt. In sommige gevallen moet de ambtenaar van burgerlijke stand een voornaam weigeren.

Weigering voornaam

Weigering van een voornaam gebeurt als de naam:

  • Ongepast is, bijvoorbeeld omdat het ook een scheldwoord is.
  • Gelijk is aan bestaande geslachtsnamen. Bijvoorbeeld 'Jansen'. Uitzondering: een geslachtsnaam die ook bekend is als voornaam. Bijvoorbeeld 'Roos'.
  • Niet de aard en het karakter van een voornaam hebben. Bijvoorbeeld 'Fietsbel'.
  • Gelijk is aan een adellijke titel of predicaat. Bijvoorbeeld 'Ridder', 'Markies', 'Hertog', 'Prins', 'Jonkheer' of 'Graaf'. Dit geldt ook voor de vrouwelijke varianten.

Verandering is definitief

Als de geboorteakte eenmaal is opgemaakt, dan kunnen de namen niet meer worden veranderd. Dat kan alleen na een procedure bij de rechtbank.

Kind met buitenlandse nationaliteit

Als uw kind een buitenlandse nationaliteit heeft, dan gelden de regels uit het buitenlands recht. Deze zijn soms strenger. U moet de geboorte van uw kind aanmelden bij het consulaat van het thuisland. Pas dan kan uw kind een paspoort krijgen.

Kind met 2 nationaliteiten

Kinderen kunnen naast de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hebben. Net als ieder ander Nederlands kind kan ook dit kind vanzelfsprekend Nederlandse voornamen krijgen. In het land van de tweede nationaliteit wordt de keuze voor de Nederlandse voornamen soms niet geaccepteerd . Dit geldt bijvoorbeeld voor landen als Marokko, Turkije, Griekenland, Italië en Spanje. Ouders van een kind met meerdere nationaliteiten worden daarom bij twijfel geadviseerd om contact op te nemen met het consulaat.

Kind met Marokkaanse nationaliteit

Heeft uw kind alleen de Marokkaanse nationaliteit? Of de Marokkaanse nationaliteit met nog een andere nationaliteit? Dan moet u weten dat Marokkaanse autoriteiten geen namen accepteren die niet in de eigen traditie passen. Marokko hanteert een informele lijst met 'toegestane' en 'niet toegestane' voornamen voor meisjes en jongens. Het Marokkaanse Consulaat in Rotterdam en het Marokkaans Consulaat in Amsterdam gebruiken ook informele namenlijsten. Let op: deze lijsten komen niet helemaal met elkaar overeen.

Meer informatie

Website van de Rijksoverheid