Aangifte levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos is geboren, doet u aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt uw kind ook in de BRP laten inschrijven.

Wie mogen aangifte doen?

  • Een van de ouders
  • Iemand die bij de geboorte aanwezig was
  • Medewerker van het ziekenhuis
  • Uitvaartondernemer

Maak een afspraak

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een verklaring van een arts of verloskundige

Registratie levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een aanvraag doen om een levenloos geboren kind in de basisregistratie personen (BRP) in te schrijven.

Meer informatie vindt u op de website van de overheid.

Als u meer informatie wilt, kunt u ook contact opnemen met het team Burgerzaken, telefoonnummer (0543) 543 543, of via e-mail: burgerzaken@winterswijk.nl.

Afspraak maken

Wilt u van deze wetswijziging gebruik maken en uw kind laten inschrijven? Maakt u dan een afspraak met een medewerker van het team Burgerzaken, telefoonnummer (0543) 543 543.