Overlijden aangeven

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Afspraak maken

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts;
  • een gesloten B-envelop (doodsoorzaakverklaring);
  • Indien van toepassing: trouwboekje van de overledene.

Bepalen datum begrafenis of crematie

De gemeente geeft met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven/cremeren van de overledene. In overleg met een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. Een begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

Overlijden tijdens reizen

Vindt een overlijden plaats tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland? Dan moet de gezagvoerder een voorlopige akte van overlijden opmaken en een afschrift van die akte naar de gemeente Den Haag opsturen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Overlijden buiten een gemeente

Als de plaats van overlijden buiten het gebied van een gemeente ligt, dan doet u de aangifte bij de gemeente Den Haag.

Meer informatie

Informatie over het regelen van uw eigen uitvaart vindt op op de website van de Rijksoverheid.