Overlijden aangeven

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Aangepaste werkwijze aangifte van overlijden in verband met coronacrisis

 1. Uitvaartverzorger verstuurt de aangifte per mail naar: burgerzaken@winterswijk.nl.
  Bijlagen:
  - Aangifte van overlijden;
  - Kopie van de doktersverklaring;
  - Kopie legitimatie van de aangever (alleen indien nog onbekend als aangever in Winterswijk)
  - Adres en telefoonnummer van de uitvaartonderneming.
 2. De akte van overlijden wordt opgemaakt door team Burgerzaken. Het uittreksel en het verlof worden ingescand en per mail verstuurd naar de uitvaartondernemer.
 3. Het uittreksel en het verlof worden ook per post verstuurd. De factuur voor het uittreksel wordt later gestuurd door team Financieel Beheer.
 4. De uitvaartverzorger stuurt de doktersverklaring en de envelop voor het CBS zo spoedig mogelijk op naar: Gemeente Winterswijk, team Burgerzaken, antwoordnummer 46, 7100 VB  Winterswijk.

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met team Burgerzaken. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 543.

Bepalen datum begrafenis of crematie

De gemeente geeft met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven/cremeren van de overledene. In overleg met een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. Een begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

Overlijden tijdens reizen

Vindt een overlijden plaats tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland? Dan moet de gezagvoerder een voorlopige akte van overlijden opmaken en een afschrift van die akte naar de gemeente Den Haag opsturen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Overlijden buiten een gemeente

Als de plaats van overlijden buiten het gebied van een gemeente ligt, dan doet u de aangifte bij de gemeente Den Haag.

Meer informatie

Informatie over het regelen van uw eigen uitvaart vindt op de website van de Rijksoverheid.