Registratie levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos is geboren, doet u aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt uw kind ook in de BRP laten inschrijven.

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Aangifte doen

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Tijdens de aangifte maken wij de akte van een levenloos geborene op. De akte is een officiële erkenning dat uw kind geboren is. 

Neemt u contact op via telefoonnummer (0543) 543 543 om een afspraak te maken op het gemeentekantoor.

Uw kind is lang geleden levenloos geboren

Als u toen geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen; het hoeft niet. Is uw kind geboren in Winterswijk? Dan belt u (0543) 543 543. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat of wat u moet doen om de akte te laten opmaken.

Is er wel een akte van uw kind maar heeft uw kind geen voornaam? Dan passen wij de bestaande akte voor u aan. U maakt daarvoor een afspraak via ons telefoonnummer (0543) 543 543. 

Uw kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Is uw kind in Nederland levenloos geboren en wilt u uw kind laten opnemen in de BRP? Dan vraagt u dat voor uzelf aan in de gemeente waar u woont. Als uw partner dit ook wilt, vraag hij/zij dit ook zelf aan. U hebt daarvoor de akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig. Het opnemen in de BRP is niet verplicht. Als u zich achteraf bedenkt, kunnen wij op uw verzoek deze registratie verwijderen.

Na de opname in de BRP ziet u via mijnoverheid.nl de naam van uw kind. Deze naam staat ook vermeld een uittreksel van de BRP.

Meer informatie

U leest meer informatie op de website van de Rijksoverheid: