Belangrijke data

Alle belangrijke data op een rij.

Activiteit Data
Laatste dag voor registratie naamaanduiding partij 20 december 2021
Formulieren kandidaatstelling beschikbaar 10 januari 2022 tot 31 januari 2022
Laatste dag waarborgsom kandidaatstelling (alleen voor nieuwe partijen) 17 januari 2022
Afleggen ondersteuningsverklaringen op het gemeentekantoor 17 januari 2022 tot 31 januari 2022
Mogelijkheid om vooroverleg te hebben over de kandidatenlijsten hele maand januari 2022
Datum kandidaatstelling 31 januari 2022
Besloten zitting centraal stembureau voor onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten 1 februari 2022
Mogelijkheid tot herstel verzuim ingeleverde kandidatenlijsten Tot en met 3 februari 2022 17.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau over de kandidaatstelling en de nummering van de lijsten 4 februari 2022 10.00 uur
Stempas in bezit van de kiezer Uiterlijk 2 maart 2022
Laatste kans voor kiezer om aanvraag om bij volmacht te stemmen in te dienen 11 maart 2022
Kandidatenlijsten bezorgd Uiterlijk 12 maart 2022
Laatste mogelijkheid voor kiezer om een vervangende stempas in persoon aan te vragen 15 maart 2022
Extra verkiezingsdagen (niet alle stembureaus geopend) 14 en 15 maart 2022
Verkiezingsdag 16 maart 2022
Bekendmaken voorlopige uitslag 16 maart 2022 na 21.00 uur
Zitting hoofd/centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag 21 maart 2022 10.00 uur