Verkiezingsborden politieke partijen

U mag als politieke partij eigen verkiezingsborden op of langs de weg plaatsen. Hiervoor geldt een aantal regels.

U mag eigen verkiezingsborden plaatsen als u zich aan een aantal regels houdt. Het plaatsen van eigen verkiezingsborden valt onder de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. U hoeft geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van de borden.

Regels plaatsen eigen verkiezingsborden politieke partijen

Eigen verkiezingsborden op of langs de weg mogen:

  • geen schade toebrengen aan de weg
  • geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid en een veilig gebruik van de weg 
  • geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van de weg.

Dit betekent dat deze verkiezingsborden:

  • zelf geplaatst en verwijderd moeten worden
  • de borden stevig bevestigd moeten worden zodat ze niet kunnen omvallen/omslaan
  • geen schade aan verkeersborden, lantaarnpalen en ander wegmeubilair mogen aanbrengen
  • niet op de middengeleiders van wegen geplaatst morgen worden
  • de doorgang van het verkeer niet mag hinderen
  • niet hinderlijk voor het uitzicht van weggebruikers mag zijn (vooral niet op kruisingen)
  • niet op andere wijze een gevaar voor het verkeer mag opleveren