Bedrijventerreinen

Winterswijk heeft verschillende bedrijventerreinen: kantorenlocatie Beatrixpark, bedrijventerreinen Vèèneslat Noord en Zuid, bedrijventerrein Misterweg en de detailhandelslocatie Europark.

Bestaande bedrijventerreinen

Naast de kantorenlocatie Beatrixpark, bedrijventerreinen Vèèneslat Noord en Zuid, bedrijventerrein Misterweg en de detailhandelslocatie Europark heeft Winterswijk een aantal binnenstedelijke bedrijvenlocaties, waarvan de belangrijkste de omgeving Narcisstraat en Laan van Hilbelink zijn.

Beschrijving per bedrijventerrein

Nieuwe bedrijventerreinen

Naast transformatie werkt de gemeente ook aan nieuwe bedrijventerreinen. Aan de noordwest kant van de kern wordt, aansluitend van de huidige kantorenlocatie Beatrixpark, een nieuwe bedrijfslocatie ontwikkeld (het voormalige Cobercoterrein/Arrisveld). Ook zijn op bedrijventerrein Vèèneslat Zuid sportvelden getransformeerd tot bedrijfslocatie.

Neemt u contact op met de gemeente voor meer informatie over bedrijventerreinen en vestigingsmogelijkheden op een terrein of in het bedrijfsverzamelgebouw.