Beschrijving per bedrijventerrein

Bedrijventerrein Vèèneslat Noord & Zuid

Ten zuiden van de Spoorzone liggen de bedrijventerreinen Vèèneslat Noord en Zuid. Deze twee bedrijventerreinen worden gescheiden door de Rondweg Zuid.
 

Bedrijventerrein Vèèneslat Noord

Bedrijventerrein Vèèneslat Noord is een wat ouder terrein met relatief kleinschalige, lokale gemengde bedrijvigheid. Het bedrijventerrein is via de Ambachtstraat en de Industrieweg direct ontsloten op het hoofdwegennet. Slechts op een zeer beperkt aantal plaatsen is nog ruimte voor inbreiding met nieuwe bedrijven. Om het bedrijventerrein geschikt te maken voor de toekomst is de gemeente samen met de bedrijven op het terrein in 2005 een revitalisatieproject gestart. Doel is om samen met de bedrijven in ieder geval de infrastructuur en voorterreinen op te knappen.
 

Bedrijventerrein Vèèneslat Zuid

Vèèneslat Zuid is een recent en relatief grootschalig opgezet bedrijventerrein met gemengde lokale bedrijvigheid aan de zuidrand van Winterswijk. Op het terrein is relatief veel productie en transport & distributie te vinden. Vèèneslat heeft een aantal duidelijke kwaliteiten, te weten:

  • Een goede externe bereikbaarheid;
  • Een grote flexibiliteit door gevarieerde verkaveling, waarbij ook zwaardere bedrijvigheid goed kan worden ingepast;
  • Een relatief hoge beeldkwaliteit (panden, kavels, ruime profielen, wegbeplanting);
  • Een goede overgang naar westelijke omgeving door middel van een woon-werk zone;
  • Een goede zichtrelatie met Rondweg Zuid;
  • Een fraaie groene omgeving.

Op dit moment zijn er nog een beperkt aantal uitgeefbare kavels in handen van de gemeente.

Bedrijventerrein Misterweg

Het bedrijventerrein Misterweg ligt aan de zuidwestelijke rand van Winterswijk. Door deze ligging is het terrein goed bereikbaar. Bedrijventerrein Misterweg bestaat uit individuele kavels met uiteenlopende bedrijvigheid, gescheiden door bosstroken en weiland. Een belangrijke kwaliteit is de hoge beeldkwaliteit van de bedrijfsgebouwen in het deel bij de eerste rotonde bij binnenkomst in Winterswijk.

Kantorenlocatie Beatrixpark

De kantorenlocatie Beatrixpark is een kleinschalige kantorenlocatie die de overgang vormt naar het landelijk gebied. De kantoren liggen op een zichtlocatie en vormen de entree van Winterswijk. De beeldkwaliteit van gebouwen is hoog. Op de locatie is geen ruimte meer voor uitbreiding. Wel staat er regelmatig kantoorruimte te huur aangeboden.

Detailhandelslocatie Europark

Ten westen van de Spoorzone ligt de detailhandelslocatie Europark. Europark is een relatief kleinschalige locatie, met een groot aandeel (volumineuze) detailhandelsfuncties, servicefuncties en sportfuncties. De locatie is goed ontsloten vanaf Rondweg West.
De uitstraling van de bebouwing en terreininrichting is van redelijk tot goede kwaliteit. Op de locatie zijn amper mogelijkheden meer voor nieuwbouw.