Vragen over BRO-rapport Locatiekeuze

De gemeente heeft een overzicht samengesteld van alle vragen, twijfels en bevindingen over het BRO-rapport Locatiekeuze.

Dit overzicht (pdf, 127 KB) heeft BRO van ons gekregen. Op 28 juli 2020 is met BRO gesproken over de consequenties.

De uitkomst van het gesprek met BRO is dat het complete rapport overnieuw gedaan zal worden. En dit keer doen we dat niet met BRO in de rol van onafhankelijk bureau, maar gaan we er als gemeente bovenop zitten. De gehele spreadheet, maar ook de SWOTs en de overige teksten worden opnieuw tegen het licht gehouden. Ook de gevoeligheidsanalyse zal opnieuw gedaan worden, en uitgebreid worden met enkele nieuwe scenario’s. Zo zullen drie in zekere zin nieuwe (want nog niet eerder op deze manier beoordeelde) locaties (Molenveld 1+2 samengevoegd, Obelink met een mogelijke rotonde en een indien mogelijk groter Elinksveld) een eigen beoordeling krijgen. Bovendien worden een aantal vragen die tijdens alle bijeenkomsten tezamen voor BRO verzameld zijn ook door BRO beantwoord. Elke stap, elke keuze wordt verantwoord en controleerbaar gemaakt. We verwachten daarvoor zo’n twee maanden nodig te hebben, mede vanwege de vakanties.

Het resultaat zal vanzelfsprekend openbaar zijn. Hoewel er inmiddels misschien nog meer vragen over het BRO-onderzoek zijn dan in het overzicht zijn opgenomen, hoeft niemand op dit moment actie te ondernemen, omdat de gemeente dus zelf de kwaliteit in de gaten gaan houden (waaronder de compleetheid) en de nieuwe versie openbaar wordt. Daarop aansluitend zal dan de Q&A van alle informatiebijeenkomsten gepubliceerd worden. Dat zal ook in dit dossier op onze website opgenomen worden.