Drie locaties worden nader onderzocht als voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

Het college trekt het oorspronkelijke besluit over Tuunterveld als enige voorkeurslocatie in en laat nu drie locaties nader onderzoeken. Het gaat om de gebieden Elinksveld (aan de Kottenseweg), Misterweg en Tuunterveld (aan Rondweg West).

Het op 29 juni genomen besluit om Tuunterveld aan te wijzen als voorkeurslocatie heeft het college ingetrokken. Er stonden fouten in het locatiekeuzeonderzoek van BRO. Adviesbureau BRO heeft het rapport volledig herzien. Daarbij zijn er extra varianten doorgerekend. Het gaat om een grotere omvang van locatie Elinksveld en een combinatie van Molenveld 1 en Molenveld 2. Klik hier voor het herziene rapport van BRO.

Naast Tuunterveld komen er nu twee andere locaties in beeld. Het college laat deze drie locaties nader onderzoeken.

Nader onderzoek drie locaties

In dit nadere onderzoek gaat het naast financiële haalbaarheid om eisen die worden gesteld aan duurzame verstedelijking en extra kwalitatieve aandacht voor onder andere ecologie en infrastructuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ambtelijke werkgroep met ondersteuning van adviesbureau BRO. Dit zorgt voor een betere en meer integrale onderbouwing.

Vervolg

Op basis van de resultaten van het nadere onderzoek wijst het college in januari 2021 een voorkeurslocatie aan voor een nieuw bedrijventerrein. Dat besluit komt ter inzage. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de locatiekeuze.

Groeiruimte

Eerdere onderzoeken toonden aan dat Winterswijk zowel voor de korte als langere termijn een tekort aan bedrijventerrein heeft. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van onze gemeente.

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “Onze huidige bedrijventerreinen zijn nagenoeg volledig bezet. Het bestemmen van een locatie tot bedrijventerrein kost een aantal jaren. In de toekomst moeten ondernemers de kans krijgen om te groeien. Dat is nodig voor werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente. Ook het verenigingsleven kan niet zonder de steun van onze ondernemers. Winterswijk blijft zo in de toekomst een fijne plek om te wonen, werken en recreëren.”

Documenten van belang bij de besluitvorming

De documenten die een rol spelen bij de besluitvorming over een toekomstig nieuw bedrijventerrein zijn via de volgende links te downloaden: