Bibob-onderzoek

Bent u ondernemer en vraagt u bij ons een vergunning of subsidie aan? Of wilt u meedoen aan een aanbesteding of een grondtransactie? Houd er dan rekening mee dat we een Bibob-onderzoek kunnen doen. U bent verplicht om mee te werken aan dit onderzoek.

Een Bibob-onderzoek is een integriteitsonderzoek

Bibob is de afkorting van Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob regelt dat we bij vergunningen, subsidies, aanbestedingen en grondtransacties mogen onderzoeken of u en uw bedrijf eerlijk en betrouwbaar zijn.

Het doel van het Bibob-onderzoek is dat we voorkomen dat we criminele activiteiten faciliteren met bijvoorbeeld een verleende vergunning of een verstrekte subsidie.

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat het gevaar bestaat dat u een vergunning, subsidie, aanbesteding of grondtransactie gebruikt om bijvoorbeeld geld wit te wassen of andere strafbare feiten e plegen? Dan kunnen we uw vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken (artikel 3 lid 1 van de Wet Bibob).

Wanneer krijgt u te maken met een Bibob-onderzoek?

De burgemeester bepaalt op basis van beleidsregels wanneer we een Bibob-onderzoek doen. We voeren dit Bibob-onderzoek altijd uit als uw bedrijf:

 • een drank- en horecavergunning aanvraagt;
 • een exploitatievergunning voor openbare inrichtingen aanvraagt;
 • een exploitatievergunning voor speelgelegenheden aanvraagt;
 • een exploitatievergunning voor seksinrichtingen aanvraagt;
 • een omgevingsvergunning aanvraagt voor bouwactiviteiten met een bouwsom vanaf € 500.000,-;
 • een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aanvraagt;
 • een subsidie aanvraagt;
 • een vastgoedtransactie met de gemeente wil doen;
 • meedoet aan een openbare aanbesteding in de sector milieu, bouw of ICT. 
 • We kunnen het Bibob-onderzoek ook op een later moment uitvoeren. 

Wat is de procedure?

Als we uw aanvraag toetsen aan de Wet Bibob, moet u inzicht geven in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen. We beoordelen op basis van deze gegevens of u de gevraagde vergunning, subsidie of andere dienst niet gebruikt voor criminele activiteiten.

U vult het  het Bibob-formulier (pdf, 235 KB) volledig in. Als u een drank- en horecavergunning of exploitatievergunning aanvraagt via de vergunningenchecker, dan kun u het Bibob-formulier uploaden bij de aanvraag.

U kunt onder andere de volgende vragen verwachten:

 • de naam- en adresgegevens van de aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon);
 • het burgerservicenummer (BSN) van de aanvrager;
 • de rechtsvorm van de aanvrager;
 • de naam, het adres en de woonplaats van de bestuurders (bij een rechtspersoon);
 • de naam, het adres en de woonplaats van de leidinggevenden in uw bedrijf;
 • de manier waarop uw bedrijf gefinancierd is (u stuurt een openingsbalans en exploitatiebegroting of de meest actuele jaarrekening mee);
 • de eventuele exploitatie van andere bedrijven.

U levert het volledig ingevulde Bibob-formulier en alle gevraagde bijlagen in. 
Dit doet u tegelijk met uw aanvraag voor een vergunning of subsidie, of met uw aanmelding voor een aanbesteding of vastgoedtransactie. 

Soms  vragen we u een uitgebreid informatieformulier in te vullen.
Dit mogen we doen op grond van artikel 30 van de Wet Bibob.Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) kan ons bij dit onderzoek ondersteunen.

We behandelen uw ingeleverde gegevens vertrouwelijk. 
Alleen de direct behandelende medewerkers mogen uw gegevens inzien.

Op het Bibob-formulier staat hoe u uw gegevens op een veilige manier bij ons kunt aanleveren.

Bij twijfel sturen we uw aanvraag en Bibob-dossier naar Bureau Bibob

Komen we er na ons eigen (uitgebreide) onderzoek niet uit? Dan kunnen we het landelijke Bureau Bibob inschakelen. Dit doen we bijvoorbeeld als:

 • de gegevens in het uitgebreide informatieformulier onduidelijk zijn en/of 
 • we twijfelen aan uw integriteit.

Bureau Bibob heeft meer bevoegdheden en deskundigheid om uw integriteit te onderzoeken. Schakelen we Bureau Bibob in? Dan laten we u dit weten. Dat is onze 'notificatieplicht'.
Het Bibob-advies, dat Bureau Bibob ons geeft, is geheim. U mag het Bibob advies alleen inzien en een paar aantekeningen maken. Kopiëren mag niet.